Резултати от кампания "СРГО не е поредната абревиатура"

Четири седмици активно допитване, 300 участници, над 80 предложения. Така изглеждат цифрите в края на първия етап от кампанията за събиране на приоритетите за това как да направим средата в България по-добра, така че хората да бъдат граждански по-активни, по-свободни да казват какво мислят и по-вдъхновени да променят средата. Това съобщиха организаторите от  Коалиция РавниБГ и Българския центтър за нестопанско право. БлуЛинк бе съорганизатор, заедно с Българския фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти, сдружение Еквилибриум в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум. 

Граждански активните хора и организации отново доказаха, че когато виждат смисъл в съвместното усилие, стават изключително организирани и оперативни. Благодарим на всички, които се включиха в допитването дотук и споделиха своите предложения за приоритети, заявиха организаторите..

Ето какви са резултатите от допитването:

По тема „Разпознаване ролята на гражданските организации“ като най-разпознаваем приоритет излиза необходимостта от Приемане от всички държавни институции на стандарти за обществени консултации, които съдържат минимални изисквания за реда и начина на провеждане на консултации в различни формати – онлайн, събрания и др.

В темата „Активизиране на гражданските организации“ лидер сред приоритетите е Подкрепата за застъпничество и участие. 

В темата „Подкрепа на граждански инициативи“ водещ приоритет според участниците в допитването става Увеличаване на ресурсите за подкрепа на граждански инициативи, осигурявани от националния бюджет и държавната администрация.

И по темата „Защита на гражданските свободи/пространство“ най-често посочваният приоритет от страна на респондентите е необходимостта от Анализ на заплахите и създаване на решения за справяне с последиците от дезинформация.

Сред допълнителните предложения за приоритети участниците открояват:

- нуждата от създаване на устойчива среда за социално предприемачество,

- условия за изграждане на капацитет на НПО,

- повишаване на доверието към гражданските организации,

- подобряване взаимодействието между НПО и местна власт,

- активни граждански съвети и много други.

Какво следва?

С резултатите от допитването виждаме ясна подкрепа от сектора, обединение по изложените приоритети и смисъл да продължим към втори етап от Кампанията.

С първия показахме, че СРГО не е поредната абревиатура. С втория ще направим така, че да стане известно на всички, че Съветът е много   повече. Защо, как и за кого? Следете страницата, тъй като тук ще публикуваме   следващи стъпки и всяка актуална информация, свързана с Кампанията.

Предстоят предизвикателни седмици и месеци, но именно сега е   времето, когато трябва безусловно да се придържаме към принципите си на   диалогичност, прозрачност и гражданско участие.

Нашият призив остава! Станете посланик   на кампанията и открийте други активни гласове за развитие на средата.

Пълният доклад и графики, илюстриращи резултатите от кампанията, може да видите тук.

 

Сподели