Ролята на Интернет в насилието, основано на пола, у нас очертава изследователски доклад на БлуЛинк

Каква е ролята на Интернет и информационните технологии в насилието, основано на пола, в България и възможни стъпки за противодействие на национално и европейско ниво, обсъдиха експерти по време на онлайн дискусия на 21 юли 2021 г. На събитието, организирано от БлуЛинк, бяха представени резултати от изследване на тема "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, проведено от БлуЛинк в сътрудничество с Фондация “Медийна демокрация”, Фондация “Джендър алтернативи” и независими изследователи.

Препоръките, изведени в изследователския доклад, са ефективна възможност за противодействие на насилието на полова основа в Интернет, съгласиха се международни и български представители на институции, граждански организации, експерти и активисти, които се включиха в дискусията. Няма обаче кохерентни политики в тази област на ниво Европейски съюз, отбелязаха участниците.

“Проблемите, които обсъждаме днес, не засягат само България. Предизвикателствата, посочени и в доклада, и изведените мерки за противодействие могат да бъдат приложени по-широко в Европейския съюз”, коментира Сами Невала, Координатор по политики в областта на статистиката в Агенцията на Европейския съюз за основните права (на снимката). Той посочи, че една от пет жени от 18 до 29 години е била обект на сексуален тормоз онлайн, според изследване на агенцията от 2012 г. “Има нужда да анализираме формите на този тип насилие - кои са извършителите, в коя онлайн среда се случва този тормоз и как да се справим с него. Именно в тази област на липса на данни се появява изследването, проведено в България”, подчерта Невала.

“Свидетели сме на обществена ситуация, при която някои от обектите на общуване в Интернет практически се оказват вредни за постигането на целите на споделените европейски ценности. Мисля, че днешната среща и докладът, който представяме, потвърждават това, както и важността на мисията на БлуЛинк, която е да подпомага гражданското общество в стратегическото използване на Интернет”, заяви Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на БлуЛинк.

Въпреки мрачните тенденции, очертани в изводите на доклада, лъч надежда има в женското движение, което в периода от 2018 до 2020 г. заякна и стана доста по-активно в следствие на атаките срещу Истанбулската конвенция и правата на различни групи, вярва доц. Валентина Георгиева, преподавател в Катедрата по културология на Софийския университет "Св. Климент Охридски", която представи рецензия на изследователския доклад.

Докладът е част от едноименен проект, изпълнен от БлуЛинк с подкрепата на Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). Цел на проекта е да подкрепи държавните институции и неправителствените организации, ангажирани с преодоляване на насилието на полова основа в Интернет, в идентифицирането на точен комуникационен тон и методи за подобряване на неговата ефективност.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Този текст е част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC), Отава, Канада. Мненията, изразени в този документ, не отразяват официалното становище на IDRC или на Управляващия борд. 

Сподели