Ролята на Интернет в насилието, основано на пола

Каква е ролята на информационните технологии в проблема с насилието, основано на пола, и може ли Интернет комуникацията да преобърне доминиращите нагласи срещу джендър правата анализира изследвателски екип под ръководството на БлуЛинк. Изследването цели да представи възможни подходи към вълната от негативни реакции срещу джендър правата и насилието, основано на пола, в България и да помогне на гражданските групи и институции да се справят с тях. 

Анти-джендър пропагандадата е широкоразпространена в България. Организации и личности, които подкрепят джендър правата са наричани "либерасти", "толерасти" и "еврогейове". Масови медии и социални мрежи усилват гласовете, които подтикват към нетолерантност, мизогиния  и хомофобия, и потискат опонентите си. Интернет има ключова роля в пропагандната вълна от негативни реакции срещу Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Различни онлайн канали разпространяват реч на омразата, а социалните мрежи са използвани като основен канал за атаки срещу активисти, които подкрепят правата на жените и ЛИГБТИ общността. 

Изследването има за цел да покаже как интернет технологиите подпомагат или възпират насилието, основано на пола, в България; и как доминиращите анти-джендър нагласи могат да бъдат преобърнати с помощта на Интернет комуникациите. Авторите целят да представят истински истории и гласове чрез интервюта и срещи с ключови представители на заинтересованите страни, като гарантират участие и на хора от различни маргинализирани групи. 

Изследването се провежда от изследвателски екип от експерти на БлуеЛинк, Фондация "Медийна демокрация", фондация "Джендър алтернативи" и независими експерти. Осъществява се в рамките на проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, изпълняван от БлуЛинк като част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC). Проектът се осъществява в периода 10 май 2019 - 31 май 2020 г. 

 

Този текст е част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC), Отава, Канада. Мненията, изразени в този документ, не отразяват официалното становище на IDRC или на Управляващия борд. 

Сподели