С европейски пари убиват парка в Ямбол

На мястото на изсечените дървета ще се изграждат паркинги

Граждани и общински съветници настояват за незабавна намеса на прокуратурата и полицията, за да се спре безобразната сеч на здрави многогодишни дървета в ямболския Градски парк. Сечта се извършва по проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009/ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Целта на проекта е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в град Ямбол, а не безобразна сеч в двата парка и превръщането на зелените площи в паркинги, припомни председателят на Общинския съвет инж. Наско Стефанов, който направи проверка на място още на 30 август.
Пред инж. Стефанов техническият ръководител на фирмата изпълнител „Про плант”  Валентин Владимиров обясни, че маркирането на дърветата се извършва от служители на общината. В момента на проверката от председателя на Общинския съвет служители на общината и самият технически ръководител не успяха да представят някакви документи – проект в частта озеленяване, протоколи от проверката на РИОСВ или други. Наред със стари тополи, беше констатирана сеч на здрави многогодишни дървета. 

Проверката на общинските съветници установи, че сечта не е консултирана с еколога на общината Надя Горанова. Маркирането е поверено на общинска служителка, която не е еколог или лесовъд. Ръководител на проекта е заместник-кметът Иван Кърцъков, който отказа да представи документи на председателя на Общинския съвет, удостоверяващи, че сечта е наложителна и контролирана. По тази причина на 30 август с нарочно писмо до кмета на общината, инж. Наско Стефанов поиска да му се предоставят заданието за разработка на проекта в частта „Озеленяване”, проектната документация, протоколи от съгласуване на проекта и проверка на сечта от РИОСВ-Стара Загора, информация за имената и образованието на общинските служители, на които са възложени маркирането на дърветата и контролът по реализацията на проекта за парковете. 

На 31 август по сигнал на Наско Стефанов в парка беше извършена и проверка от Инспекцията по труда. Все още не е ясно дали "Про плант" действително има право да бъде подизпълнител на ДЗЗД "Европарк 2011", съгласно подписания договор с общината след проведената процедура за обществена поръчка.

Информация за техническия проект, извършената оценка за въздействие на околната среда и строителни книжа изискват и граждани, които обявиха Инициатива за чист и зелен Ямбол. Гражданите оргнизират мирни протести в парка всеки ден с надеждата, че ще спрат секачите и изнасянето на дървесината със съмнителни автомобили. По време на протеста на 2 септември стана ясно, че се наемат случайни автомобили, които извозват ценната дървесина уж към складовете на общината. Дърветата обаче се товарят на камионите в отсъствието на общински служители, което създава предпоставки за злоупотреби.  Протестът на гражданите обаче беше пресечен от четири полицейски патрула, изпратени по сигнал от секачите.

Същия ден политици от Ямбол, сигнализирани от граждани, внесоха официални сигнали до Окръжна прокуратура и Областна дирекция на МВР-Ямбол за извършени нарушения при реализацията на проекта с европейски пари. "На практика в момента унищожаваме зеленината, за да я продадем като дървесина. После ще искаме европейците да ни дадат пари за залесяване. Съмнявам се, че ще получим финансирането по този проект и няма да се налагаме да връщаме пари, както по предишни проекти, за които срещу кмета Георги Славов има образувани съдебни дела за злоупотреби", коментира инж. Наско Стефанов.   

http://www.youtube.com/watch?v=Aqyt9NgRc-g

Сподели