С работна среща в София приключи първият етап на „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“

Фондация „ЕкоОбщност", съвместно с фондация „Екоцентрик", бе организатор на последната работна среща за образование за устойчиво развитие, която се проведе на 04 юни 2015 г. в хотел Експо София. За шести път експерти от формалното образование, представители на нестопански организации, на бизнеса и на институциите се запознаха с концепцията и структурата на платформата за образование за устойчиво развитие и критериите за качество, разработени от партньорите по проекта. Срещата бе заключителна за първия етап от дейностите, като географски обхващаше областите Перник, Кюстендил, Благоевград, София-град и София-област.

 

Преподаватели и учени, специалисти по устойчиво развитие, градска среда и екоикономика участваха активно в дискусията за качеството на образованието за устойчиво развитие за България и дадоха своята обратна връзка и добри идеи относно предложените образователни критерии и уебплатформата, която предстои да бъде създадена по проекта. Целта на уебсайта ще бъде по-успешното популяризиране на обучения за устойчиво развитие с неформални методи, обмяната на знания и опит, обединяването в мрежа и цялостно повишаването на капацитета на организациите, които работят в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

www.ngogrants.bg

 

Сподели