Съдът: Достъпът до отчети по европейски проекти не може да бъде ограничаван

Информацията, свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, финансирани от европейските фондове и от републиканския бюджет и още повече разходването на тези средствата,  е с надделяващ обществен интерес и следователно достъпът до нея не може да бъде ограничаван на никакви основания. С тези мотиви Административен съд София-град разпореди на Министерство на околната среда и водите да предостави на Дияна Бончева отчетите на община Ямбол по проекта за техническа помощ за регионалното депо.
Жалбата беше внесена в съда след отказ на главния секретар на МОСВ Климентина Денева да предостави достъп до договора между община Ямбол и министерството за проекта, самото проектно предложение, междинните и крайния отчет, както и справка за извършените плащания и наложени санкции на общината. Кметът на община Ямбол също е забранил предоставянето на тази информация, стана ясно след образуването на делото.
Самата община е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация и МОСВ въобще не е следвало да иска нейното съгласие, бяха възраженията на Бончева и адвокат Кирил Терзийски от Програма Достъп до информация, потвърдени от Административен съд София-град. Още повече, че се касае за проект, свързан с европейско и национално финансиране.
Припомняме, че самият кмет Георги Славов призна преди година пред местния парламент, че общината има наложена санкция по този проект. Освен това от първоначално одобрената сума 1 252 080 лв. за проучвания за площадка за депото, за 2 години общината успя да усвои само 367 418 лв. Фирмите, на които бяха възложени тези проучвания, са все собственост на Ботьо Табаков, който до лятото на миналата година беше член на мониторинговия комитет, определящ  приоритетите за разпределението на средствата по Оперативна програма „Околна среда”. Самата Нона Караджова е работила в екип с Ботьо Табаков и Борислав Тафраджийски през 2008 г. като водещ експерт по проект за река Струма.

Липсата на реални и подробни проучвания за площадка на депото, използването на фалшиви документи, както и съмненията за корупция са основните причини проектът за регионално депо да бъде подложен на засилен контрол от страна на Европейската комисия и Комисията по петиции към Европейския парламент. От ЕК са категорични, че европейско съфинансиране ще бъде отпуснато само за проекти, които отговарят на европейското и българското законодателство. От МОСВ са заявили, че проектът за регионалното депо е замразен. Това означава, че пари по него няма да бъдат отпуснати, независимо, че община Ямбол обяви конкурси за екип и изпълнители по проекта.  

--

На 05.03.2015 г. е извършена редакция на матерала по причини, изяснени тук .

Сподели