Съдът: не е тайна кой, колко и за какво плаща за обезвреждане на животински отпадъци

Разследващата организация Антикорупционен фонд (АКФ)осъди държавната агенция за безопасност на храните (БАБХ) да предостави информация за инсинераторите за животински отпадъци. С Решение от 18.12.2019 г., получено на 14.01.2020 г., Административен съд София град отмени отказ на БАБХ да предостави достъп до обществена информация, касаеща отчетените месечни количества обезвредени животински отпадъци и месечните суми изплатени от БАБХ на фирмите с инсинератори – „Син Кръст“ ЕООД и „Еко БГ – СЖП“ ЕООД. Делото се води по жалба на АКФ.

Според Съда липсват каквито и да било мотиви, обосноваващи твъърденията на БАБХ, че исканата информация, представлява търговска тайна и разкриването й би довело до нелоялна конкуренция. БАБХ са нарушили Закона за достъп до информация (ЗДОИ) като изобщо не са извършили преценка за наличие на надделяващ обществен интерес. Съдът приема, че напълно „незаконосъобразно“ и „недопустимо“, БАБХ са изискали от заявителя да доказва надделяващ обществен интерес.

Съдът е категоричен, че БАБХ изобщо не е трябвало да искат съгласие за разкриване на информацията от фирмите с инсинератори, а първо е следвало да направят преценка за наличие на надделяващ обществен интерес, защото ако такъв е налице, съгласието на фирмите – изпълнители е без значение и достъп трябва да се предостави. Цялото решение можете да видите тук.

В съвместно разследване с журналистката Генка Шикерова от август 2019 г., АКФ разкри множество данни за нарушения на Закона за обществени поръчки, в резултат на които неправомерно са разходвани 30 млн. лева през 2018 – 2019 г. и са сключени договори за още 30 млн. лв. за 2020 г., мотивирани с извънредната и усложнена епизоотична обстановка - чума по дребните преживни животни, африканската чума по свинете и птичи грип. Същевременно, липсват публични данни инсинераторите да са използвани, при която и да е от тези епидемии. Цялото разследване можете да видите тук.

По идентично дело на на Шикерова съдът беше преценил, че няма надделяващ обществен интерес.  За съдебния отказ на журналистката допринесе писмо от тогавашния и работодател Нова телевизия, според което каналът не предвиждал излъчването на материал по разследването й. Шикерова приветства новото решение в полза на АКФ в социалните мрежи но припомни, че премахването на възможността за обжалване на втората инстанция на решенията по ЗДОИ е проблем.

В момента Агенцията за държавна финансова инспекция проверява БАБХ по сигнал на АКФ.

Сподели