Сдружение „ДЕН” още веднъж доказа правотата си

Поредното решение на Върховен административен съд отново доказа правотата на сдружение „ДЕН” за незаконосъобразността на актове на администрацията във връзка с проекта за Регионално депо-Ямбол. Магистратите са категорични, че за Общинската програма за управление на отпадъците на община Ямбол трябва да се проведе екологична оценка преди в нея да бъде вписано регионалното депо. Извършената оценка за въздействието върху околната среда през 2002 г., която община Ямбол прилага към проекта, касае единствено актуализацията на проекта за разширение на общинското депо, а не регионалното депо, заключава тричленният състав на Върховен административен съд.
Решението не подлежи на обжалване. РИОСВ-Стара Загора е задължена да разпореди провеждането на екологичната оценка, както и да плати на сдружение „ДЕН” 1415 лв. разноски по делото.
Пълния текст на решението можете да прочете на адрес http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4b245c5bf3cec286c2257bfd0047b266?OpenDocument.

Сподели