Сдружение ГЕУМ и Фондация „Екоцентрик” проведоха регионална среща-дискусия „Популяризиране и качество на неформалното образованието за устойчиво развитие“ във Варна

На 25 април 2015г. Сдружение ГЕУМ и Фондация „Екоцентрик” проведоха регионална среща-дискусия „Популяризиране и качество на неформалното образованието за устойчиво развитие“ в хотел Персей,  с начало 9.30  часа.
Събитието се организира в рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, №BG05/803, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г .
На работната среща присъстваха 44 представители на Община Варна, РИМ-Варна, Дирекции на природните паркове „Шуменско плато“,„ Странджа” и „Златни пясъци”, учебни заведения, неправителствени организации предлагащи различни форми на неформално обучение и представители на бизнеса предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации.
Ръководителят на проекта Христина Банчева представи дейностите по проекта, критериите за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформата, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им предлагане. Запозна участниците с целта на регионалната среща: да създаде жив контакт между доставчици и потребители на неформално образование в региона, след което бяха обсъдени и обогатени изработените до момента критерии за качество на образованието за устойчиво развитие, изработената до момента концепция за знак на качеството и тестов модел на национална интернет платформа.
Участниците в срещата дискутираха темите в работни групи и се обединиха около мнението, че това е една полезна и ползотворна инициатива, която ще укрепи сътрудничеството помежду им и ще спомогне за повишаването на капацитета в нестопанския сектор.

Красимира Аскерова
Председател Сдружение ГЕУМ

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.   www.ngogrants.bg.

Сподели