Синьо небе за всеки: Влиянието на замърсения въздух върху здравето на жените и децата

На 4 ноември 2022 г., от 10.30 до 12.00 ч., в Музея на гр. Бяла, област Варна, ще се проведе дискусия на  тема „Синьо небе за всеки. Влиянието на замърсения въздух върху здравето на жените и децата“. Организатор на събитието е Българска платформа към Европейско женско лоби, и се организира в рамките на програма „Глътка чист въздух“ на Български фонд за жените, и с подкрепата на Община Бяла.
Въздушното замърсяване е сред петте рискови фактора, които причиняват хронични неинфекциозни заболявания. Изследвания сочат, че замърсителите на въздуха влияят върху всеки орган на човешкото тяло и предизвиква сериозни заболявания на сърцето, мозъка, белите дробове и т.н. Ако незабавно не се предприемат ефективни мерки, смъртността от замърсяването на въздуха в световен мащаб ще се увеличи с 50-100% до 2050 г.
Сред най-уязвимите групи са децата, бременните жени и по-бедните хора. В световен мащаб замърсяването на въздуха е четвъртият водещ рисков фактор за смъртните случаи сред жените. Здравословните проблеми в ранна възраст могат да увеличат риска от бъдещи заболявания и да доведат до негативни последствия за цял живот. По този начин дете, което е изложено в ранна възраст на замърсен въздух, практически е "осъдено" на лошо здраве в зряла възраст.
Дискусията в гр. Бяла си поставя за цел да повиши знанията за връзката между замърсителите на въздуха и женското и детското здраве. Д-р Зорница Спасова, гл. ас. в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването ще представи информация,  подготвена въз основа на  обзор на актуални литературни източници – научни публикации и материали на СЗО, за влиянието на мръсния въздух върху здравето на две от най-уязвимите групи население - жените и децата. Видеоклип, подготвен от Венелина Петрова, журналист и видео-координатор на Фондация БлуЛинк ще онагледи негативното влияние на замърсения въздух върху здравето на жените и децата, като представи конкретни истории, от различни населени места в България.
Участници в дискусията ще бъдат ученици и учители от гр. Бяла, представители на местната власт и общинската администрация, неправителствени организации от страната, медии.

 

Лице за контакт: Илиана Балабанова, Председател на Българска платформа към Европейско женско лоби, имейл: bulgaria [dot] ewl [at] gmail [dot] com; тел. 00359 898556832

Българска платформа към Европейско женско лоби е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейност в обществена полза. Ние сме коалиция от организации от цялата страна, които работят за постигането на равенство между половете, срещу всички форми на насилие срещу жените и за гарантиране на равнопоставено участие на жените в процеса на вземане на решения. Българската платформа се застъпва за интересите на всички жени и момичета, без значение възраст, религия, етнос, убеждения и др. От 2005 г. Платформата е пълноправен член на най-голямата коалиция в ЕС – Европейско женско лоби (ЕЖЛ; European Women’s Lobby), която обединява над 2000 организации, работещи за правата на жените. Българската платформа споделя и работи за общество, в което приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и оценява - в лидерството, в грижите и в производството; всички жени имат самочувствие, свобода на избор; всички жени и момичета са свободни от насилие и експлоатация; нито една жена или момиче не е изоставено от институциите.

Сподели