След промени на тъмно споразумението за свободна търговия между ЕС и Америка подкопава екологични и социални права

Мултинационалните компании ще имат широки правомощия, за да съдят членки на ЕС, които приемат закони в защита на здравето или околната среда, които нарушават техните " законни очаквания" на печалба , според изтекла глава "Инвестиции" от споразумението за свободна търговия между Канада и ЕС ( CETA ) , което бе подписано миналата ноември, съобщи днес EurActive. Отделен документ за свободна търговия, предмет на преговори между ЕС и САЩ, които EurActiv е видял, съдържа подобни параметри. Става въпрос за преговорите между САЩ и ЕС за търговско и инвестиционно партньорство, известни като Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, които започнаха през м. юли 2013.

Според базираното в Брюксел изданние, споразумението ще покрива над 40% от световния БВП и големи дялове от световната търговия и преки чуждестранни инвестиции. Обемът на  търговските отношения между ЕС и САЩ на стойност 2.0 милиарда Евро е вече най-големият в света. TTIP ще бъде най-голямата сделка за свободна двустранната търговия, постигана някога, която според привържениците й ще спести милиони евро на корпорациите и ще създаде стотици хиляди работни места. EurActive цитира твърдения, според които средното европейско домакинство ще получи допълнително 545 Евро годишно в резултат от сделката, както и че европейската икономика ще се увеличи с около 0,5% от БВП в резултат от изпълнението й.Брюксел и Вашингтон си поставили амбициозната цел да приключат преговорите до края на 2014 година.

Но в глава "Инвестиции" на CETA се предлага определение на понятието " справедливо и безпристрастно третиране " (fair and equitable treatment - FET) за инвеститори, което до момента е послужило за многомилионни икове за съдебни компенсации от страна на компании, като този на  Lone Pine, която обжалва забраната за добив на шистов газ в канадската провинция Квебек . Според Euroactive, представители на ЕС не са оспорили истинността на изтеклия документ, който беше публикуван онлайн от Trade Justice Network, въпреки че не са го и коментирали. Пиа Еберхард , говорител на групата на кампанията Corporate Europe Observatory , заявява пред EurActiv , че в сегашния му вид , текстът ще " отвори вратата за потоп от дела срещу околната среда и здравето" в Европа. "Канадските инвеститори ще могат да се възползват от прекомерни корпоративни права по CETA за да съдят европейските правителства за милиони евро като компенсация за законодателство за защита на обществения интерес ", предупреждава тя. " И американските компании с дъщерна фирма в Канада ще бъдат в състояние да правят същото."

Паралелни по смисъл разпоредби, които присъстват в текстовете на TTIP, са маркирани с грифове  за "ограничено ползване от ЕС" и "търговска чувствителост." Те гласят, че търговското споразумение ще "се стреми към премахване на ненужните пречки пред търговията и инвестициите , включително съществуващите НТБ (нетарифни бариери)." Активистите смятат, че това е код за регулациите за опазване на околната среда, здравето и безопасността на хората. Текстът постулира правото на инвеститорите на достъп до механизъм за разрешаване на споровете им с държавите. Глава "Обхват" пък зове продоставяне на статут на най-облагодетелствана нация и FET клаузи да бъдат вградени във всяко от споразуменията.

Това предизвиква тревогата на опонентите на сделката, тъй като текстът CETA, договорен от министър-председателя на Канада Стивън Харпър и президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу позволява за нарушени FET-права да се признават промени на държавни политики или стимули, приети след подписване на договора. Потенциално те биха могли да включват събития като нефтени разливи или екологични бедствия, предизвикани от минни или сондажни дейности, разяснява Euroactive. Брюксел до скоро твърдеше, че неразкритите текстове на CETA съдържат точно определение на понятието "справедливо и безпристрастно третиране" (FET) , която предложи ясни насоки към правораздавателните органи, и предотвратява широки тълкувания на закона.

"CETA потвърждава правото на ЕС и Канада да регулират за легитимни цели на обществената политика, като например защита на здравето, безопасността или за околната среда," се казва в забележка на ЕС, разпространена по-рано. Но такова право не се потвърждава през целия текст, а присъства единствено в подтема, която се занимава с отчуждаване. Действителната формулировка в договора, който съдържа  подробен списък на възможни нарушения на FET-правата на корпорациите, гласи че нарушение би могло да възникне и от всякакви мерки "противоречи на задълженията за справедливо и равно третиране,  признати (sic) в общата практика на държавите, приета в закон."

Проблемът с това е, че задължение, формулирано точно по този начин, няма, смята Натали Бернаскони-Остервалдер, старши международен адвокат към Международния институт за устойчиво развитие. Така че и бележката на ЕС "не е точна, " заявява тя пред EurActiv. "Адвокатите разширяват практиките си в тази област и все по-голям брой инвеститори ще опитват да се възползват от този механизъм за оспорване на държавни мерки и укрепване на влиянието им при договорки на политическо ниво, защото това е истинската цел на всичко за това", казва тя. Според нея първоначално постигната конкретност на параметрите е била замъглена в хода на преговорите.

"Макар по принцип зоната за свободна търговия между ЕС и Северна Америка да е добра идея, потайността, с която се водят преговорите буди основателни съмнения по редица въпроси," коментира Владислав Панев, икономически експерт към Зелените и член на Изпълнителния съвет на партията. Чувствителните въпроси, според него, са например дали споразумението ще открехне вратата за диктат на големите компании над отделните страни членки на ЕС, както и дали ЕС няма да отстъпи от вече извоювани територии като редица стандарти за защита на околната среда, безопасност на храните и други подобни?

EurActive привежда примери за несъответствия и двусмислени изявления на преговарящите, които предизвикват основателни съмнения. Сред тях е изявление на Джон Кланси, говорител на комисаря по търговията на ЕС Карел де Гухт, който повърждава силна ангажираност към опазването на околната среда при стартирането на преговорите за СЕТА. "Инвестициите и търговията не трябва да се развива за сметка на околната среда , а по-скоро да насърчават взаимното съдействие между икономически растеж , социално развитие и опазване на околната среда ", твърди тогава той, цитиран от EurActive. Но академичните анализатори посочват няколко други несъответствия между описанието на ЕС на това, което e бил текстът тогава, и документа, която се оформя днес, сред които:

  • възприемането на клаузата за "най-облагодетелствана нация" вместо търсене на иновативни реформаторски формулировки за правата на инвеститорите;
  • позволението задълженията по FET да се преглеждат и променят всяка година;
  • изключването на обещаният от ЕС "задължителен кодекс за поведение на арбитрите" за поне 2 години; и
  • отказът от обещаните от Комисията "пълна прозрачност" и "отворени срещи " от арбитрите, които се оказва, че могат да бъдат затворени, за да се защити целостта на арбитражния процес , поверителна търговска информация , или за " логистични причини."

 

Според данни на активисти, цитирани от EurActive, има 514 дела на корпорации като Philip Morris и Tecmed заведени срещу правителства по силата на договори за инвестиции и инвестиционни глави в други договори. Канадските медии сочат, че окончателното договор ще бъде подписан до седмици, и е предмет само на "технически преговори," които още предстои да бъдат решени. Текстът му ще бъде произведени до края на лятото , за да бъде преведени на 23 езика на ЕС. Преди да стане закон, той ще трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС.

Сподели