Смъртни случаи сред египетските лешояди през гнездовия сезон

През месеците април и май гнездовият сезон обещаваше да бъде по-успешен за египетските лешояди от миналогодишния. От 32 установени двойки, 24 пристъпиха към снасяне на яйца и мътене, което е с две повече от миналата година. Ежегодно поради различни причини някои двойки не успяват да измътят яйцата си, а част от малките загиват след излюпването. Средногодишно около две двойки са неуспешни в гнезденето, след като са снесли яйца, но през тази година броят ми достигна до пет. Две двойки претърпяха неуспех в мътенето, а малките на останалите три загинаха.

Поне две от двойките бяха неуспешни поради загиване на една от възрастните птици – една на етап мътене, а другата в периода на отглеждане на малкото, което беше на поне 50 дни и също беше намерено загинало. Причините за неуспеха на другите три двойки остават неизвестни. Възможна причина за смъртта на лешоядче, което загина на възраст около 10-20 дни, е двойка гарвани, които през тази година гнездиха на по-малко от 10 метра от гнездото на лешоядите. Гарваните имат предимство във въздушните схватки и използваха всеки удобен случай да атакуват лешоядите. Възможно е те да са причинили смъртта на лешоядчето в момент на отсъствие на родителите.

Тежки времена имаха и египетските лешояди в Природен парк „Русенски Лом”, където беше отбелязан своеобразен национален рекорд по късно загнездване. В парка са останали само две двойки и в средата на април за огромно съжаление мистериозно изчезна мъжката птица от по-старата и опитна двойка. Предполагаме, че птицата се е отровила след консумиране на незаконно поставена отровна примамка за хищници, където Георги Георгиев – експерт по биоразнообразие от дирекцията на парка, установи отровени чакали, скитащи и домашни кучета и голям ястреб (Accipiter gentilis). Закононарушението, обаче остана ненаказано, поради незаинтересованост на отговорните държавни институции. Останалата сама женска птица продължи да ремонтира гнездото и в края на месец май беше наблюдавана заедно с други две възрастни птици. Най-неочаквано на 1 юни беше наблюдавана мътещата птица в гнездото, а в средата на юли доброволци на Природния парк регистрираха излюпването на едно малко. Със снасянето на яйца в последните дни на месец май, двойката лешояди от Русенски Лом изостава с цели десет дни зад най-късно установената замътилата двойка досега. Очакваме малкото да излети в последните дни на септември, когато почти всички египетски лешояди вече ще са напуснали страната на път към Африка. Двете гнезда на египетски лешояди в Поломието са под ежедневно наблюдение на доброволци на БДЗП и дирекцията на парка.

Имайки предвид високата смъртност в годините преди достигане на полова зрелост, само няколко от 10 излетели от гнездата лешоядчета успяват да доживеят до придобиване на възрастно оперение. През тази година гнездовият успех в България се равнява на 23 млади египетски лешоядчета, някои от които вече летят около гнездата си. 15 двойки са отгледали едно малко, а четири - две малки.

Надяваме се всички останали малки да излетят успешно от гнездата си и добре подготвени, да се отправят на дългия път към Африка.
 

За повече информация: www.neophron.bspb.org

Сподели