Софиянци поискаха нови сигнали и обратна връзка в Урбанотопия

На среща в Столичен инспекторат (СИ) на 29 септември между ползватели на платформата за онлайн сигнали urbanotopia.eu, представители на инспектората и екипа на проекта от Блулинк стана ясно, че хората искат навременни отговори за движението на сигнала и нови категории, в които да алармират за нередности в София.

От пускането на Урбанотопиа през лятото са подадени над 30 сигнала, един е обработен изцяло – придвижен е в системата на институциите и проблемът е решен. Има и два писмени отговора. Това са стандартни срокове и тепърва ще видим развитието на платформата, тъй като инспектортът има 30 дни, за да отговори, а в 90% процента от случаите той функционира като контролен център и преносочва сигналите към отговорните институции. Те също имат поне месец законен срокове да отговарят и решават проблемите, поясни Перуз Егикян, ръководител на проекта от Блулинк.

Изначалната неяснота от ефекта от сигналите породи оживена дискусия сред присъстващите. Любомир Секулов от „Сдружение за Княжево” излезе от дневния ред на срещата, искайки обяснение защо сигнали, подадени преди година от до Столична община, нямат решение. Експертите на инспектората (който отдели за среща в извънработно време четирима представители на различни отдели), започнаха да обясняват механизма за обработка и реакция на сигналите и изместиха за момент дискусията към актуални примери за ефективна или проблемна комуникация между граждани и институци.

„Посочените примери демонстрират колко е важна обратната връзка за сътрудничеството ни, за да се осигури прозрачност и да не се генерира лош имидж. Много окуражаващо е за подалите сигнала, да получат конкретна, обратна връзка от мястото (в случая Столичен инспекторат), до което той е бил подаден”, обобщи Вера Стаевска, директор на Блулинк. 

Веднъж подаден сигналът, има технологично време и организация за отговора му. В процес на изграждане сме на обща инструкция – процедура, при която ще се следи движението на сигнала и за всички ще е ясно как работим и какво се прави по даден проблем, пое ангажимент Васко Христов от инспектората.

Пламен Михайлов от сдружение АБВГД (Активни Българи В Гражданска Държава) разказа, че инспектората върши работата си, препраща сигналите и инспекторите се обаждат, за да информират за свършеното, но при някои проблеми, например липсващи шахти предстовителите на СИ са заявили, че няма как да контролират как и кога ще бъдат сложени нови шахти.

Този пример породи и редица други, при които излезе наяве, че проблеми, при които има размита отговорност между институции, такива, при които се изисква голям ресурс или други, при които са намесени много наследници (например опасни жилищни сгради), остават без решение и санкциите на инспектората – предписания и актове, не стигат до правилния адресат или не са достатъчно високи, за да накарат нарушителите да решат проблема.

От СИ припомниха, че без добросъвестно отношение от страна на хората в града, някои неща няма как да се променят. За пример бяха дадени антипаркинг колчетата на ул Раковски, между бул. Сливница и ул. Козлодуй. Стана ясно, че колкото и пъти да са поставяни, те перманентно са рушени и демонтирани от паркиращите.

Развитието на сайта според изискванията на ползвателите не спира, а офлайн частта на Урбанотопия продължава с обучения в училищата и университети, почти готова е и мобилната версия на сайта, сподели Перуз Егикян.

Участниците в срещата поискаха редица пояснения и дадоха предложения за нови категории на urbanotopia.eu: повредени мостове и стълбища; пешеходни зони и улици; улично и парково осветление; речни корита; замърсяване около строежи; повредени спирки; повредени пътни знаци; инфраструктура за инвалиди и за детски колички; излезли от употреба автомобили и други.

Драгомир Константинов от коалиция за граждански мониторниг на еврофондовете припомни, че сме в предизборен период и в момента застъпнически дейности с кандидат кметове и общински съветници може да са успешни. Той посочи и че поради ограничения ресурс и понякога слабата ефективност на институциите е нужно гражданите да търсят редовно и медиите за огласяване на проблема и натиск върху отговорните за решаването му.

Сподели       

Коментари

снимка на Анонимен
Анонимен каза: Сигурно е голяма работа тази система, ама единственият разрешен случай продължава да бъде Повредено антипаркинг съоръжение пред офиса на Блулинк. Вече се замислям дали не сте си го счупили и после оправли сами, за да покажете, че системата работи.