Спасено царско орле след неуспешен опит за летене

По време на рутинен мониторинг на гнездящите двойки царски орли, екип на БДЗП получи тревожен сигнал от доброволец, охраняващ гнездо в Южен Сакар. Второто малко на двойка е направило неуспешен опит за първи полет и постепенно пропаднало до най-ниските клони на дървото. След пристигането на мястото екипът на проекта „Опазване на царския орел и ловния сокол в България” построи изкуствена платформа и остави храна в близост до младата птица. На следващия ден обаче, орлето направи втори неуспешен опит за летене и дълго остана на земята, като предпочиташе да бяга, вместо да опитва да лети. Оставането на орлето на земята е изключително опасно поради наличието на наземни хищници – чакали, кучета, порове, затова природозащитниците бяха принудени да го уловят и транспортират до Спасителния център за диви животни в Стара Загора. След задължителните прегледи и ако е необходима професионална помощ, орлето ще бъде освободено в дивата природа.
Тази спасителна акция за пореден път доказва ефективността и необходимостта от охрана на гнездата. БДЗП изказва най-искрени благодарности на всички доброволци за добре свършената работа тази година.
Дейностите, изпълнявани от БДЗП и посветени на опазването на ценния вид орел се изпълняват в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия и посветен на опазването на царския орел, ловния сокол и важните за тях местообитания в страната ни.

 

Сподели