СПЕШНО - подкрепа за Мария Молешка

Неправителствени екологични организации призовават за помощ за лечението на злокачествено заболяване на Мария Молешка.

Инж. Мария Молешка е председател на ИнфоЕКОклуб за здравословна околна среда, гр. Враца - екологична неправителствена организация с идеална цел, която повече от 20 години работи за опазване на околната среда и здравето на населението, за което Националната конференция на българските природозащитни организации я удостои с  наградата „СИЛИВРЯК” за „УСПЕХ на 2002 година”.

За лечението е получена оферта от Charity International Health Care в Берлин. В момента се уточнява и предложението за лечение от Institut Gustave Roussy  в  Париж.

Общата необходима сума за лечението в Берлин е не по-малка от 55 000 евро, за набирането на която се търсят и други източници. В Община Златица, където г-жа Молешка работи като еколог, е открита банкова сметка за набиране на средства за основната операция, която съгласно информацията от берлинската клиника струва 35 000 евро. Операцията ще бъде планувана, след като сумата бъде набрана и преведена от кмета на Община Златица директно на клиниката. Веднага след операцията от клиниката в Берлин ще ни информират за  последващата терапия, както и за нейната стойност, която по предварителни данни е около 20 000 евро.

Банковата сметка за набиране на средства е:

Централна КООПЕРАТИВНА БАНКА
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG30 CECB 9790 1089 4242 00

За изразходването на преведените суми обществеността ще бъде информирана незабавно, като ще бъдат предоставени и съответните документи.

 

Организации и физически лица в подкрепа на Мария Молешка:

Агролинк

Глобално партньорство по водите

Еко Мрамор

Екофорум

Зелени Балкани, Федерация на природозащитни сдружения

Земя Завинаги

Инициатива Еко-общност

Иинститут по зелена политика

Коалиция срещу минните замърсявания

Съюз на специалисти по паркове и ландшафт


Физически лица:

Андрей Ковачев
Иван Даракчиев
Любомира Колчева
Павел Антонов
Тома Белев

За контакт:
Мария Самарджиева
Тел: 0898 512298, e-mail - parkland [at] abv [dot] bg

Сподели