Специална награда за проект РИФОВЕ

Церемония по награждаването

Проектът „РИФОВЕ – Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето“ с водеща организация Българска Фондация Биоразнообразие – клон Калиакра беше единственият проект от Съвместната оперативна програмата за басейна на Черно море 2007-2013  награден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по време на международната конференция „Европейско териториално сътрудничество в България“, която се проведе в София на 13.10.2015г.

Почетният диплом беше връчен на директора на Фондацията г-жа Румяна Иванова от зам. министър Деница Николова, а ръководителят на проекта Петко Цветков изказа благодарност за наградата и наблегна на новаторския подход  на проекта и неговото изключително значение за пречистването на водите, възстановяване на биоразнообразието и популяризирането на устойчиви практики за  намаляване на замърсяването на Черно море.  Също така представи предизвикателствата за успешното трансгранично сътрудничество между партньорите от Румъния - Маре Нострум; Украйна – Института по биология на южните морета, НАН на Украйна; Грузия – Държавния университет Илия; Турция – Техническият университет за Черно море в Трабзон и България - Българска фондация Биоразнообразие. 

За успешното осъществяване на проекта особен принос има подкрепата и съдействието на Съвместната агенция за управление, Техническия секретарят и националните координатори на Съвместната оперативна програмата за басейна на Черно море 2007-2013, министерствата на регионалното развитие в България и Румъния в сътрудничество с отговорните министерства в Грузия, Турция и Украйна.  

На конференцията бяха представени резултатите от трансграничните програми и проекти, в които България е участвала, както и приоритетите за териториално сътрудничество  в следващия програмен период 2014 -2020 г.
****
Проект „РИФОВЕ – Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето“  цели възстановяване и подобряване на морските екосистеми и адресиране на проблема с органичните замърсители в Черно море чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на естествените филтратори на морската вода в Черно море – мидите.

Проектът се изпълнява в партньорство с още четири черноморски държави – Румъния, Украйна, Грузия и Турция. Важна цел на проекта е подобряване на знанията и информацията необходими за изграждане и инсталиране на изкуствени рифове, както и за създаване на съвременни стратегии, планове за действие и вътрешни мерки, целящи възстановяване на морските ресурси и поддържане на риболовството в Черно море и за в бъдеще.

Сподели