Споделете с Европейската агенция за права опита си с “гражданското пространство”

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) търси опита на гражданското общество  по отношение на предизвикателствата, с които се сблъсква в ежедневната си работа през 2020 г. (т.нар „гражданско пространство“). Поканата е част от онлайн консултация за организации на гражданското общество (ОГО) в целия ЕС. Агенцията ще използва резултатите от тази консултация за насърчаване на действия, които могат да подобрят условията за ОГО.


Граждански организации,  които работят в държава-членка на ЕС, Сърбия и Северна Македония, или на равнище ЕС, са поканени да дадат своя принос. Албанските ОГО също могат да отговорят и да посочат като държава „друга - Албания“.


Моля, попълнете онлайн въпросника на FRA на английски тук:

https://fra.europa.eu/surveys/index.php/134741?lang=en.


 

Изследването трябва да отнеме приблизително 15-20 минути. Ще бъде отворено от 9 декември 2020 г. до 20 януари 2021г.  Всяка организация може да попълни анкетата само веднъж. Всички отговори са напълно анонимизирани и непроследими. Въпросите се отнасят до опита на гражданските орагнизации в следните области:

  1. регулаторна (правна) среда
  2. заплахи и атаки
  3. достъп до финанси и ресурси
  4. достъп и участие в процеса на вземане на решения.

 

Въпросникът също така задава няколко базисни въпроса за всяка организация, като основните ви работни области и географския обхват на вашата работа.
Анализът на събраните данни ще бъде извършен въз основа на тази консултация, а гражданските космически изследвания ще бъдат проведени във всяка държава-членка, Сърбия и Северна Македония, чрез изследователска мрежа FRANET.  Анализът ще се включи съвместно в доклад, който дава преглед на ситуацията и дава препоръки в различните области на въпросника (регулаторна среда, финанси и финансиране, наличност и достъпност на ресурси, право на участие, заплахи и атаки). Докладът ще бъде публикуван за използване от политиците, но разбира се и от гражданското общество за целите на застъпничеството.

FRA ще предостави констатациите от тази консултация като принос към доклада на Европейската комисия за върховенството на закона за следващата година. Водещият доклад на агенцията „Годишен доклад на ЕС за основните права“ ще даде кратък преглед на основните констатации. FRA ще представи допълнително констатациите на национални и международни форуми и ще проведе онлайн среща, за да обсъди констатациите с гражданското общество. Резултатите ще формират следващите стъпки от собствената работа на FRA спрямо гражданското пространство.

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) е публичен орган на ЕС с мандат да консултира институциите на ЕС и държавите-членки относно прилагането на правата на човека (в областта на правото на ЕС). Основната цел на работата на FRA в гражданското пространство е да съветва създателите на политики на равнище ЕС и на национално ниво за това как да подобрят условията за работа на гражданското общество.

През последните 4 години Агенцията работи по въпросите на гражданското пространство. „Видяхме, че това става все по-голям проблем в ЕС, но преди 4 години той още не беше признат и като проблем вътре в ЕС“, обясни Вал Хелер (на снимката в дясно), служител на FRA за гражданското общество. Сметнахме, че като публичен орган на ЕС, работещ в тясно сътрудничество с гражданското общество, трябва да проучим какви са проблемите и да повишим осведомеността за тях, обясни Хелър за BlueLink. Преглед на работата на FRA върху гражданското пространство е достъпен на Гражданско пространство | Агенция на Европейския съюз за основните права.

Това е третата годишна консултация на FRA относно гражданското пространство (за доклади от предишни консултации вж. тук).

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели