Справянето с климатичните промени изисква действия с невиждани до момента темпове и мащаби

Публикуваме без съществени редакции обръщението на ръководителя на представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Цветан Кюланов към участниците във форум „Време за действие за климатични права“. Традиционният граждански форум на „БлуЛинк“ се проведе на 27 юни в Дома на Европа. Речта прочете Бойко Благоев, директор на отдел “Комуникации” в представителството на ЕК.
 

Председателят на Представителството на ЕК в България Цветан Кюланов изпраща послание, което ще изчета. Но преди това искам да се спра на един скорошен случай.

След 39-дневната климатична гладна стачка на бащата на 3 деца в Швейцария, швейцарският парламент се съгласи да изслуша цял ден лекции на тема опасности от глобалното затопляне. Този баща, който 39 дни е стоял гладен, е постигнал целите си. Наистина страхотен пример.

Всички граждани имат правото на здравословна и чиста околна среда, чиста вода, чист въздух, чиста храна. И е съвсем нормално да очакват от правителствата да предприемат действия срещу двигателите на заплахите за изменението на климата и влошаването на околната среда.

Все по-видно е, че се намираме в извънредна климатична ситуация - наводнения, засегнали много населени места в цяла Европа, включително и България, огромен брой пострадали хора, невиждани нива на разрушение. Имаме напълно непостоянни метеорологични модели: сняг, суши, наводнения и пожари в периоди, когато не ги очакваме. Изменението на климата ще остане определящо предизвикателство през целия ни живот.

В допълнение – войната на Русия срещу Украйна предизвика загриженост за нашата енергийна сигурност и отприщи сътресения на енергийните пазари. Сметките на домакинствата скочиха, изостриха се проблемите с инфлацията и разходите за живот.

Това са проблеми, които засягат всички ни. Те са мултипликатори на заплахи и източник на нестабилност сами по себе си: представляват риск за инфраструктурата, инвестициите и бизнеса. И на всичкото отгоре, те засягат непропорционално тези, които са най-уязвими.

Промяната, която трябва да направим, е от мащаб, който не сме виждали досега. Промяната трябва да бъде направена с общи усилия и с темпове, които не са постигани никога досега. В рамките на Европейската зелена сделка показваме, че тази промяна е възможна.
 

ЕС превърна намаляването на емисиите в необратимо правно задължение. Нашето законодателство вече е приведено в съответствие с климатичните ни цели. Трябва да го приложим бързо във всички държави членки, така че да увеличим възобновяемите енергийни източници, да намалим зависимостта от вносни изкопаеми горива, да подобрим енергийната ефективност, да разработим алтернативи за индустрията, и да ускорим прехода към чиста и устойчива мобилност. Имаме нужните политики и инструменти за това.

Това обаче не означава, че процесът ще бъде лесен. Предстоят много предизвикателства и основното е да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че напредъкът, който постигаме, не идва за сметка на най-бедните и най-уязвимите в Европа. Много често те търпят в най-голяма степен негативните последствия от изменението на климата, а са най-малко отговорни за климатичната криза. Ако тежестта на прехода падне върху гърба на самотен родител, който се опитва да осигури прехраната за семейството си, не само че ще нарушим обещанието си за социална справедливост, но и ще помогнем на скептиците и популистите, които искат да се върнем назад, когато става въпрос за зелените политики.

Трябва да се търсят решения, печеливши за всички, с които можем да увеличим социалната справедливост. Субсидиите за по-добра изолация на социални жилища е само един от многото примери как може да се направи това. Същото важи за повишаване на качеството и достъпността на обществения транспорт. Той намалява емисиите и се използва непропорционално повече от домакинствата по-ниски доходи.

Когато политиките за преход оказват въздействие върху определени групи хора, трябва да са придружени от компенсаторни механизми за справедливо разпределение на тежестта. Фондът за справедлив преход е добър пример в това отношение.

Макар да не харесваме думата “спонсор”, много се надяваме, че ЕС може да подкрепя и финансово подобни инициативи чрез различните проекти и програми. Пожелаваме ползотворна дискусия на всички участници.

 

Още нещо важно
За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, можете направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

 

Форум "Време за действие за климатични права" се организира с подкрепата на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) на ЕС. „БлуЛинк“ изпълнява инициативата под ръководството на общоевропейската мрежа за правосъдие и околна среда Justice & Environment (J&E). J&E свързва 14 организации за екологично право в цяла Европа. Всички изразени в рамките на инициативата възгледи и становища са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз (ЕС).

Сподели