Срещу дезинфодемията на тютюневата индустрия

БлуЛинк се присъединява към световната здравна общност в своя призив към Организацията на обединените нации (ООН) да включи дезинформацията, идваща от тютюневата индустрия, в своите усилията за борба с COVID-19 „дезинфодемията”.

Петдесет и двама представители от областта на общественото здравеопазване от цял свят призоваха генералния секретар на ООН Антониу Гутериш да разобличи манипулациите на тютюневата индустрия, които целят да прикрият прогнозираните 460 милиарда щатски долара годишна загуба за глобалната здравна система, които тяхната дейност причинява.

Чрез отвореното писмо световната обществена здравна общност осъди ролята на тютюневата индустрия в разпространението на подвеждащи съобщения, като тези, които насърчават употребата на тютюневи изделия и електронни цигари по време на COVID-19 пандемията. Тютюневата индустрия, която е известна с това, че манипулира научните доказателства и заблуждава обществеността, се самопредставя, като част от решението и прави всичко възможно да увеличи видимостта на своите дарения. В същото време тя лобира за приемане на цигарите като стока от първа необходимост, въпреки ограниченията около кризисните мерки и търси данъчни привилегии за смъртоносните си продукти.

По време на извънредното положение, обявено във връзка с COVID-19 в България, в интернет и в социалните мрежи се появиха множество статии и интервюта с ръководители на “Филип Морис”. Тютюневата компания направи дарение от 320 000 лева за борба с вируса, а в национален ефир фронт групи индиректно рекламираха тютюневи изделия. Всички тези действия демонстрират агресивния стремеж на индустрията да подобри имиджа си, като същевременно подкопава усилията на здравните организации и посланията, които те правят. Това силно контрастира с призива на Коалицията за живот без тютюнев дим, че сега е най-подходящият момент да се откаже употребата на всякакви тютютукневи изделия и електронни цигари, както и да се спре производството, предлагането и продажбата им.

Тактиките на тютюневата индустрия целят да подкопаят задължението на правителствата да защитават общественото здраве от търговските и корпоративни интереси на тютюневата промишленост, в нарушение на член 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), която България е ратифицирала със закон през 2005 г.

Отвореното писмо беше отговор на изявлението на генералния секретар Антониу Гутериш, с което беше стартирана инициативата на ООН за противодействие на глобалната „дезинфодемия” по повод на COVID-19

Организациите, подписали писмото, също призовават офисите на ООН да приемат Примерна политика за агенциите от системата на ООН за предотвратяване намесата на тютюневата индустрия. Целта на тази ”Примерна политика” е да предотврати спечелването на международно доверие от страна на тютюневата индустрия, чрез асоциирането й с ООН и придобиването на достъп до правителствата, чрез офисите на ООН.

Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна е залегнала в цел 3.А (Здраве) на Целите за устойчиво развитие на ООН. Тази цел включва разпоредби, които обещават печалба за здравето и икономиката, включително потенциал за финансиране на здравеопазването и развитието. Това би могло да бъде част от всеобхватния отговор на пагубните социално-икономически последици от COVID-19. Съществена черта на РККТ е задължението на правителствата да защитават политиките за обществено здраве от търговските и корпоративни интереси на тютюневата индустрия (член 5.3). А член 13 на РККТ изисква цялостна забрана за рекламиране, промоция и спонсорство от страна на тютюневата индустрия, включително така наречената корпоративна социална отговорност и дарения.

Тези съвместни усилия срещу вмешателството на тютюневата индустрия бяха координирани от инициативата STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products), която следи в световен мащаб за действията на тютюневата индустрия и усилията й да влияе върху глобалната политика чрез агенциите на ООН и правителствата.

Пълният текст на писмото е достъпен тук. Коалицията за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член, също подкрепи писмото.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели