СТАН–DUP NATUR–ПАВИЛИОН - нови идеи, неправителствени организации и ентусиазъм за един дизайнерски пункт в сърцето на града

СТАН–DUP NATUR–ПАВИЛИОН е уникално по своя замисъл място, съчетало в себе си  съвременни архитектурни решения, идеи за устойчиво използване на ресурси и модерна информационнa среда под формата на незаменимия достъп до безжична мрежа.

 

Най-външната част е изградена от кубове с канапена плетеница, които оформят пропускащата погледи обвивка на павилиона и създават алюзия за тъкачен стан. Следва мек килим от свежа зелена трева, която се оглежда в централно разположената огледална кутия – сърцето на павилиона. Именно огледалните повърхности парвят връзката с града и хората в него, сливат конструкцията със средата а нощно време са сцена за игриво пробягващи светлосенки.

 

СТАН–DUP NATUR–ПАВИЛИОН е отражение на града каквъвто е и какъвто искаме да бъде – с повече зеленина, по-провокативен и по-творчески.

 

Павилионът прави своя дебют като нестандартен информационен пункт за Ноща на музеите и галериите в Пловдив. Той обаче не е само това и определено представлява много повече от статична точка, от където само да си вземете брошури и листовки.

 

Проектът се явява магнетично, новаторско пространство, което предизвиква интерес и привлича с оригинално съчетаните концепци, както и със самата си форма и конструкция.

 

Възможностите за ползване на павилиона са многобройни. Той може да разгърне потенциала си като интерактивен пункт за провеждане на образователни и творчески дейности; пространство за пътуващи изложби и информационни кампании; офис на открито, с достъп до интернет; място за среща на знания и възможности; място за обмен на идеи, опит и преживявания. Слънчевите панели на покрива правят павилиона пример за приложението на възобновяеми енергиини източници и целят да привлекат общественото внимание към възможностите за по-устойчиво използване на ресурсите в градска среда.

 

Проектът за този интересен и отворен към заобикалящата среда пункт е на архитектите от Студио 8 1/2. Реализира се в партньорство с Фондация „Екоцентрик“ и с финансовата подкрепа на Алумни група „Гражданско образование в действие“, сдружение МитОст и Фондация „Отворени изкуства“.

Сподели       

Коментари

снимка на ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК
ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК каза: Павилион