Становище до министъра на околната среда и водите

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
02.04.2013г.
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЮЛИЯН ПОПОВ

СТАНОВИЩЕ

Във връзка с компетенциите и действията на МОСВ при опазване на околната среда.

Министерството на околната среда според закона за опазване на околната среда /ЗООС/ има няколко лоста за осъществяване на природосъобразни политики:
1. Превантивна дейност, насочена към разрешителните режими на предпроектни инвестиционни намерения;
2. Контролна  дейност върху дейността  на физически и юредически лица при осъществяване на тяхната дейност.
3. Съвсем доскоро МОСВ притежаваше и несъвместима с целта на съществуването и дейност по управление на подземните богатства – разрешителен режим за проучване и концесиониране на добив.
В състава на последните 4 правителства МОСВ провеждаше праволинейна, целенасочена политика на разграбване на природните ресурси на България от страна на управляващите политически партии на прехода, техните олигарси, западни, и източни корпорации на «Великите» сили. МОСВ използваше всички свои компетенции за да угоди на «бизнеса», като при това нейните министри, заминистри и директории на ресорни организации безнаказанно извършваха многобройни престъпления по служба с превишаване на права, документни измами, явни закононарушения на природозащитните и ресурсни закони в полза на олигарсите на политическата мафия. Подобна политика води единственно до безнаказанно унищожаване на природна среда и заграбване на ресурсите от така наречените Инвеститури, примерите са много: Черноморското крайбрежие превърнато в непрекъснат бетонен град; Вододайните зони на държавата предвидении за сеч на писти; Подземните богатства на държавата съсредоточени в монопола на Минна камара без дивиденти за истинския собственник - Република България, раздаване на проучени с държавни средства находища на полезни изкопаеми с правото на откривател без търг, отново със заробващи държавата договори; целенасочено опорочаване на процедурите по ОВОС и отнемане на конституционни права на засегнатото население; Бездействие при постоянни и залпови замърсявания на промишлените предприятия, също монопол на политическата престъпност.
МОСВ  чрез лостовете на управление по т.1, т.2, и т.3 само имитираха дейност по задълженията на министерството да осигури на държавата опазване на водата, въздуха, здравето и живота на населението. Виновните лица за престъпната политика водена от МОСВ са самите министри и техните заместници и те са известни!
Новия министър на околната среда   и водите Юлиян Попов, подобно на предишния министър Караджова, имитира дейност на открити врати, на ново демократично управление, като създава Обществен съвет към Министъра на околната среда и водите. Защо имитира? Защото, подобно на Нона Караджова и Юлиян Попов използва на заминистърското кресло Евдокия Манева, лицето организатор и ръководител в МОСВ на най голямото разграбване на природните ресурси в новата история на България. Това е ясно доказателство за самите намерения на Попов да продължи престъпната политика на МОСВ! Вероятно новия министър гласи за глава на Обществен съвет отново същата госпожа. Когато общо прокламираните намерения за промяна в политиката се различават от действията, а кадровата политика  е винаги първото действие показателно за истинските намерения, това се нарича лицемерие.
Ние от  Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност ГД БОПП не желаем да участваме в съвет с явни престъпници като Манева, защото сме убедени че за да има прогрес в едно общество, мястото на престъпниците трябва да е в затвора, а не в управлението на страната. Не желаем да легитимираме управление, което явно има цел да задържи гнева на ограбените българи с имитацията на демократични практики.
Предложението ни до министъра на околната среда и водите е да докаже доброто си намерение, като освободи от заеманите длъжности всички участници в престъпленията на Манева и на първо място разбира се нея като замминистър. 
В противен случай нашето становище ще бъде най - близко до истината: Новия министър не е овластен с провеждане на кадрова политика, а изпълнява кукленска роля с конци в ръцете на политическата мафия.

Повтаряме: първите действия с които се познават на 100% намеренията на новите властници са винаги свързани с кадровата политика!

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната
политическа престъпност/
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

 

Сподели