Стартира международна инициатива за ефективни и прозрачни правителства

Open Government Partnership

Партньорство за отворени правителства (The Open Government Partnership) ще бъде обявено официално през септември 2011 г. Инициативен комитет от правителствата на Бразилия, Великобритания, САЩ, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка и водещи неправителствени експерти от ред други страни учредяват движението тази година в САЩ.

Партньорите ще се фокусират в четири области:

Финансова прозрачност

Навременното публикуване на важни бюджетни документи е основата за отчитането на правителствената работа и за ясна бюджетна система, се казва на сайта на иницативния комитет.

Достъп до информация

Той гарантира правото на информиране, което изначално има обществеността. Достъпът е основополагащ за практическото осъществяване на отвореното правителство.

Доходите на политиците

Работещи правила, които дават обществен достъп за доходите и придобивкте на избраните, публични, официални лица е условието, което гарантира антикорупция, отвореност и прозрачно отчитане на държавата.

Граждански ангажимент

Съществуването на отвореното правителство изисква отвореност към гражданското участие и ангажимент във формирането на политическите и законодателни действия. За него е необходимо и реална защита от страна на държавата на основните граждански права.

Според инициатвния комитет, 79 държави, сред които и България, покриват критериите да се включат в инициативата. Прозрачността и ефективността на правителствата ще бъде оценявана, напътствана и популяризирана от комитета.

Повече информация за партньорството на сайта на иницииативата:
http://www.opengovpartnership.org

Сподели