Стартира „Златен орех“ – мрежата за неформално образование за устойчиво развитие

Над 80 души от цялата страна присъстваха на старта на първата в България мрежа за неформалното образование за устойчиво развитие „Златен орех”. Събитието „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ се проведе на 01 април 2016 година и бе повод професионалисти от неформалната и формална образователна област да обменят контакти и опит, в своеобразно първо събиране на мрежата на живо. „Златен орех” е резултат от проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, самият той реализиран в партньорство между седем нестопански организации – Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Зелени Балкани“, Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”, Сдружение ГЕУМ и Сдружение „Екомисия 21 век“. Експертите от тези организации, разработили „Златен орех”, се включиха в събитието, изразявайки убеждението си, че именно сътрудничеството и взаимното повишаване на капацитета са ключови за бъдещето развитие на неформалната образователна сфера.

Христина Банчева, ръководител на проекта от Фондация „Екоцентрик”, представи концепцията на „Златен орех“, едноименния знак за качество и уебплатформата www.ZlatenOreh.net, разработена специално за участниците в мрежата. Присъстващите научиха кои организации могат да се присъединят към „Златен орех“, какви са стъпките за кандидатстване за знак за качество онлайн и как мрежата и функционалностите на новата уебплатформа ще им бъдат полезни в работата им. Бяха връчени наградите в националния конкурс „Влез в час с уроците на природата“, в който над 60 участници от 31 населени места от цяла България взеха участие. Представители на журито – председателят на Националния ученически екопарламент Милка Джиджова, Десислава Бъчварова, главен експерт в РИОСВ-София, и Апостол Дянков, координатор зелена икономика от WWF Дунавско-карпатска програма – наградиха победителите: „Див Рошков” (в категория „НПО и институции, извършващи неформални образователни дейности”), журналистката Магдалена Петрова от Телевизия „Черно море“ с предаването „Четири сезона“ (в категория „Социално отговорен бизнес”), ученици от Екоклуба към Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан (в категория „Ученици”) и госпожа Галина Попова от СОУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали (в категория „Учители”).

Алекс Ненов, интернет предприемач и консултант, работил над сайта www.ZlatenOreh.net, се включи с лекция „Онлайн маркетинг – разбий системата!“ , с която даде идеи на организациите от сферата как да управляват по-ефективно и по-креативно своите онлайн дейности, независимо от ресурсите, с които разполагат.

„Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ продължи със споделяне на образователни материали и инициативи между участниците и с пет работилници за обмен на методи и добри практики за устойчиво развитие. Работилниците бяха водени от организациите-партньори по проекта и доказаха още веднъж, че неформалното образование за устойчиво развитие е и образованието на бъдещето.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. www.ngogrants.bg

Сподели