Студентите окупираха СУ

Малко след 20.30 вечерта протестиращите студенти в Софийския университет обявиха  пълна окупация на Ректората.  Пред събралите се пред сградата протестиращи граждани, студентите прочетоха протестна декларация, чийто пълен текст публикуваме по-долу. Всички врати на Ректората са завързани с вериги и се охраняват от студентски постове. През първата нощ от блокадата на Ректората обстановката е спокойна и студентите са в приповдигнато настроение. Основното им прите Според участници,  по-рано през деня са били отстранени лица, идентифицирани като провокатори на Бареков.

Окупацията на СУ започна на 23 октомври 2013 г. когато студенти блокираха 272-ра аудитория с цел да предотвратят лекция на Председателя на Конституционния съд проф. Димитър Токушев заради решението на съда да възстанови Делян Пеевски като народен представител след изгеглянето му от ролята на директор на Държавната аганция за национална сигурност през м. юни. По късно бе окупирана и 13та аудитория на Факултета по журналистика. Преподаватели сформираха комитет за подкрепа на протестиращите студенти и група във фейсбук.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на студентите, окупирали Ректората на Софийския университет

„Св. Климент Охридски“

на 25 октомври 2013

Уважаеми г-н Ректор,

уважаеми госпожи и господа преподаватели и администратори в Алма матер,

скъпи колеги – докторанти и студенти,

уважаеми съграждани!

 

Осъзнавайки историческата си отговорност пред българското общество,

страхувайки се единствено от страха,

желаейки възстановяването на демокрацията и върховенството на закона в Републиката,

предвиждайки неминуемите отрицателни ефекти от продължаването на мандата на XLII-то Народно събрание,

разгневени срещу системното накърняване на конституционния ред в страната,

убедени, че принципността и прозрачността на управленческия процес е условие, без което не може да съществува истински ред,

заставайки непоколебимо на страната на равенството пред законите срещу картелно-партократския хаос,

имайки висшата цел България да бъде държава с управление, стъпващо на нравствени ценности, а не на лични изгоди,

напълно сигурни, че като студенти и граждани имаме пълното право на законни и осветени от демократична традиция протестни действия и че Университетът е място на стойности, а не само на лекции,

приемайки с радост заявената подкрепа на водещи университетски преподаватели и на възмутените граждани, протестиращи вече над четири месеца срещу управление, изпаднало в морален колапс;

и вярвайки в справедливата воля за промяна на българското гражданско общество,

 

ние, студентите на Софийския университет, въвеждаме режим на безсрочна и ефективна

 

ОКУПАЦИЯ

 

на Ректората на това наистина Висше училище със следните ЦЕЛИ:

- 1. незабавно разпускане на XLII-то Народно събрание;

- 2. възможно най-бързо насрочване на нови парламентарни избори;

- 3. нетърпимост на общественото тяло към ширещото се престъпно беззаконие в най-високите етажи на държавното управление;

- 4. превръщането на България в цивилизована, правова държава;

- 5. и утвърждаването на справедливостта и знанието като високи обществени ценности.

ОКУПАЦИЯТА на Ректората на нашия Университет ще протече при следните УСЛОВИЯ:

- 1. установяване на окупационен студентски контрол върху сградата на Ректората;

- 2. възпрепятстване на редовни учебни и повечето административни дейности в Ректората;

- 3. самостоятелно осигуряване на реда в Ректората при стриктно спазване на университетската автономия и без външни намеси;

- 4. спазване на досега приетите Правила от Декларацията за частичната Окупация на 272 аудитория от 23-25 октомври 2013;

- 5. опазване на имуществото на Университета и уважение към Ректора и университетското ръководство;

- 6. установяване на наш строг пропускателен режим на входовете и изходите на Ректората;

- 7. и допускане при възможност на силно ограничен брой администратори по препоръка на университетското ръководство за онзи минимален брой дейности, без който Университетът би претърпял значителни загуби от финансов и/или научен характер.

 

Това е нашият окончателен вот на недоверие към загубилите всякаква легитимност практики в управлението на България.

 

Ние, студентите

272 аудитория, Ректорат на СУ,

София,

25 октомври 2013

Сподели       

Коментари

снимка на Pavel Antonov
Pavel Antonov каза: Поздравления и кураж!