Търсят се качествени журналистически материали по проблемите на околната среда и законността в опазването на природата

BlueLink.net открива инициатива за насърчаване на качествена журналистика по проблеми на околната среда, в партньорство с вестник „Капитал“. БлуЛинк кани за участие всички журналисти, които имат интерес да работят по широкия кръг от проблеми, свързани с качеството на оценките за въздействие върху околната среда и свързаните с тях процедури на гражданско и експертно участие, и последиците върху природата и благосъстоянието на хората и местните общности.

Желаещите журналисти могат да изпратят предложения за репортаж, разследване, анализ или друг жанр по техен избор – до 1000 думи, придружени от кратка автобиография, на електронен адрес: office <at> bluelink.net.

До юни 2012 г. БлуЛинк  ще предоставя експертна и/или финансова подкрепа за реализацията на индивидуални журналистически проекти, които демонстрират потенциал за повишаване на информираността и чувствителността на аудиторията чрез стойностен журналистически продукт, съобразен с принципите за качествена и етична журналистика. БлуЛинк, съвместно с британската фондация „Гардиън“, ще предостави възможност на желаещите участници да се запознаят с тези принципи. В рамките на инициативата, журналистите ще имат достъп и до експерти от областта на околната среда и природозащитното право за необходими уточнения и консултации в процеса на работа по отделните теми.

Примерни теми за журналистическа работа, които попадат в рамката на настоящата покана са: проблеми около пълноценното участие  на обществеността в процедури по екологична оценка;  стойност и качество на експертните становища; капацитет и действия на регионалните и национални органи за екологичен контрол; корупционни практики и съдебна практика; проблемни проекти в чувствителни области като рудодобив, енергетика, строителство, туризъм, експлоатация на горите и др. Предложените теми могат да засягат както принципни проблеми, свързани с прилагането на механизмите за оценка на въздействие върху околната среда, както и да разследват конкретни случай, инвестиционни намерения и реализирани проекти. Дейностите се изпълняват с подкрепата на фондация "Отворено общество" в рамките на конкурса „Повече плурализъм по време на криза”.


За повече информация: Владимир Иванов, тел: 0896 72 91 43

 

Сподели