Тече публична консултация на Работен вариант на Български PEFC стандарт 30.09.2011-30.11.2011г.

Сдружение ПиИЕфСи-България предoставя за публична консултация Работен вариант на Български PEFC стандарт, който бе разработен от сформираната за тази цел Работна група.

Очакваме коментарите от страна на всички заинтересовани страни очакваме в срок до 30.11.2011 г, попълнени във формуляра, одобрен за тази цел от PEFC.

За повече информация: http://www.pefc.bg/novini.php?cC=58_248_4_0&id=2192

Сподели