Центрове за енергийно обслужване ще улесняват ВЕИ проектите

Българските власти предвиждат създаването на центрове за енергийно обслужване, за да улеснят прехода към възобновяемите енергийни източници. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на третата годишна конференция „Кметовете говорят“, посветена на участието на местните власти в реализация на проекти в областта на устойчивата енергия.

Събитието се състоя на 3 и 4 юли в Габрово, а основна тема бе връзката на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) с местните модели на развитие.

Трябва да се привличат частни инвестиции и местните власти имат основна роля за това“, заяви Ненов, като призна, че публичните средства няма да са достатъчни за постигане на новите, по-амбициозни цели на ИНПЕК за производство на енергия от възобновяеми източници. „Предвижда се създаването на центрове за енергийно обслужване, които да улеснят всички заинтересовани от гледна точка на получаване на информация и да улеснят процесите по издаване на съответните разрешителни“, обясни заместник-министърът.

Последният вариант на ИНПЕК предвижда до 2030 г. България да постигне 34.48% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление и 55.51% в сектор електрическа енергия. За да бъде реализиран успешно, планът трябва да насочва инвеститорския интерес към местни бизнес модели и да насърчава местните общности към активно участие в енергийната система, подчертаха експерти по време на събитието.

„Трябва да разберем, че без участието на градовете, успешната реализация на климатични политики е невъзможна“, подчерта Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. „Никой не знае по-добре от местните власти кое е ефективно и кое – не, но те все още нямат самостоятелност за провеждане на собствени политики“, допълни той.

 

 

 

Конференцията постави и началото на обсъждане на съвместна декларация на българските общини за необходимостта на местните власти от ресурси и правомощия с цел реализиране на собствени политики и привличане на инвестиции в решения за устойчиво градско развитие. Декларацията ще бъде завършена по време на международната конференция „Климатичните политики като възможност за инвестиции в развитие на градската среда“, организирана от МОСВ на 30-и юли 2024 г. в София, с цел да бъде представена на Междуправителствения панел по изменение на климата.

Двудневната конференция беше организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Общинска мрежа ЕкоЕнергия и Община Габрово и е част от програмата на 61-та сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата, който в края на юли ще събере представители на над 150 държави за подготовката на специален доклад на тема „Климат и градове“.

 

 

Сподели