Цифрови права за екологична справедливост

Какви са пресечните точки между цифровите права и екологичната справедливост показват четири кратки анализа, изготвени от екип на глобалната Асоциация за прогресивни комуникации (APC), с участието на експерти от БлуЛинк. Старши експертът по политики на БлуЛинк Пламен Пеев е съавтор на анализ на потенциала за взаимодействие и взаимно подсилване на екологичните и дигитални права за по-добро управление. Четирите анализа са част от изследователски проект на APC с подкрепата на Mozilla Foundation, Ford Foundation и Ariadne.

През октомври 2021 г. APC се включи в изследователски проект заедно с организациите The Engine Room, Business for Social Responsibility и Open Environmental Data Project & Open Climate. Изследването стъпва върху широкообхватен доклад на The Engine Room, който идентифицира съществуващите пречки и възможности за по-добро сътрудничество между цифровите права и климатичната и екологична справедливост, и очертава конкретни препоръки в тази насока. В допълнение на този задълбочен доклад, партньорските организации публикуваха поредица от кратки анализи, които разглеждат различни аспекти на темата, включително проблеми, свързани с управлението, дезинформацията, отворените данни и извличането на природни ресурси от Земята.

Четирите кратки анализа на APC бяха разработени в сътрудничество между експерти от организации, членуващи в APC (сред които е и БлуЛинк), партньорски организации и екипа на глобалната асоциация. Д-р Пламен Пеев и д-р Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на БлуЛинк, бяха част от експертния екип, като взеха участие в избора и дефинирането на темите и в прегледа на реализираните анализи.

Пламен Пеев (на снимката) е и съавтор на втория кратък анализ, заедно с Паула Мартинс. Анализът им на тема “Екологични и цифрови права: преглед на потенциала за взаимодействие и взаимно подсилване за по-добро управление” обръща внимание на принципите и стандартите за управление на околната среда, които предлагат важни насоки за бъдещето на цифровите и екологичните права. Достъпът до информация и участието на гражданите във вземането на решения са заложени в много закони за околната среда и в международни конвенции като Орхуската конвенция и Споразумението от Есказу. Те са и все повече подпомагани от прилагането на технологиите, например от възможностите за участие в обществени обсъждания с помощта на онлайн платформи. Краткият анализ изследва тези връзки и потенциала за по-добро управление и взаимно подсилване.

“Правата, които международното и националното законодателство по околна среда гарантират и защитават, са с по-дълга и богата нормативна история и практика по прилагане и могат да бъдат модел за развитие на система за защита на цифровите права”, коментира Пеев. Още по-насърчаващо е, че през юли 2022 г. Общото събрание на ООН със своя резолюция призна запазената, чиста и здравословна околна среда за основно човешко право, допълва още правният експерт.

Другите три кратки анализа на APC разглеждат празнините между движенията за цифровите права и екологичната справедливост в Глобалния Юг; добивната промишленост и технологиите в Глобалния Юг; и възможностите за преодоляване на въздействието на дезинформацията върху екологичните движения.
Цифровите технологии оказват все по-голямо въздействие върху живота на хората и колективните движения и действия за цифрови права се увеличиха значително през последното десетилетие. Общности по целия свят се борят да защитят своите територии и екосистеми, които поддържат целия живот на Земята, въпреки че въздействието върху тях на различни технологии става все по-очевидно. В резултат има все по-голямо търсене и настояване за надлежни проверки на компаниите от технологичния сектор по аспекти, свързани с околната среда и човешките права, отбелязва APC.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели