Тя, Академия „Екатерина Каравелова“

Година след създаването си, Академия „Екатерина Каравелова“ е вдъхновение за много млади жени у нас. Като дава глас на невидимите, но пълни с ценности и смисъл жени, академията върви по стъпките на бележитата българка, чието име носи, и оставя следи в историята на съвременното женско движение.

През есента на 2017 г. в две села в Северозападна България се провеждат обучения за млади жени и момичета. Целта на обученията е да им дадат възможност да се развият като личности и професионалистки и да им помогнат да се справят с конфликтни ситуации. Така е поставено началото на Академия „Екатерина Каравелова“ – и то много успешно начало. Едно от момичетата, посещавали академията, отказва да участва в бой, осмислило последиците от такъв конфликт, спомня си изпълнителната директорка Марина Кисьова де Хеус.

Кръстена на жена с водеща роля в изграждането на женското движение в България в началото на миналия век, академията върви по стъпките ѝ, като оставя и своите ярки следи. „В България е настъпил моментът за нова вълна женско движение, което обаче не е привнесено от вън, а е водено от ценности като любов и единство, както и това да се търси баланс“, смята Марина (вляво на снимката).

През 2018 г. организацията започва активна работа в Пловдив, където е дадена първата стипендия за изучаване на английски език по метода сугестопедия и е организирано обучение за „начинаещи активистки“. Така се ражда идеята и за най-успешния проект на академията – „Тя в Пловдив“.

Социалното събитие представя историите на активни млади жени от шарените улици на културната столица. Всеки месец две жени, които допринасят за общността си, но остават скрити от прожекторите, разказват за своите преживявания, трудности и професионални успехи, с които се гордеят.

"Жените, на които даваме възможност да разкажат за каузите и дейността си, са много различни една от друга, но има неща, които ги обединяват, и това е, че са интелигентни, имат собствен стил, образовани, упорити и целеустремени. Стремим се жените, които каним, да носят една специфична благост в себе си, защото вярваме, че именно това качество на жената да подхожда с любов към света около нея е изключително важно в света, в който живеем в момента“, споделя Марина.

Събитието бързо печели доверието на пловдивската публика и събира около себе си кръг от съмишленици. Марина вярва, че създаването на такава общност наистина помага на жените в Пловдив, като има дава място, където  могат да намерят подкрепа за развитието на своите идеи и каузи. 

“Почувствах се толкова вдъхновена и заредена не само от историите, но и от вибрацията на всички присъстващи“, споделя една от участничките. „В общество, което учи младите момичета да са съперници, е глътка свеж въздух да видиш толкова много жени, които се подкрепят и се радват на чуждия успех. Тръгнах си от събитието с чувството, че мога да покоря света!”

Марина се гордее с факта, че Академия „Екатерина Каравелова“ съществува, пълна с енергия и идеи, благодарение на годишен бюджет под 5000 лв. и доброволния труд на екипа, обединен от общи ценности – любов, свобода и мъдрост.

„Всичко, което правим в Академия „Екатерина Каравелова“, е водено от любовта“, казва Марина. Обръща внимание, че всяка жена е различна и трябва да има свободата да избере как да живее и каква да бъде. Ясно осъзнава и отговорността към обществото, която идва с това да дадеш глас на някого и платформа за неговите послания – затова е нужна и мъдрост.

През октомври „Тя“ отива на изток и популярното социално събитие ще разкаже историите на невидимите героини на Варна. А промяната, на която се надява екипът на Академия „Екатерина Каравелова“ не е заключена в ограниченията на географски граници – „по-уверени в способностите си жени, които се грижат за опазването на мира и природата ни“.

Снимки: Виолета Апостолова / Академия "Екатерина Каравелова"

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели