Тютюневи компании изкривяват в своя полза политиките на държавата

Работещ механизъм, чрез който посланията на тютюневата индустрия достигат до вземащите решения у нас чрез платени посредници, разкри Коалицията за живот без тютюнев дим. Механизмът деформира политиките на държавата за борба с тютюна в интерес на индустрията.

На 25 март 2022 на пресконференция в БТА авторите на доклада “Токсична зависимост“ представиха как работи механизмът за манипулация и вмешателство на индустрията в управлението, кои са посредниците и подробности за конкретни случаи. Докладът е изготвен от екип на Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия.

Ключова роля за разпространение на подвеждащи послания на тютюневата индустрия в обществото, медиите и сред вземащите решения имат посредници, разкрива разследването. Такива са организации, фирми и лица, които получават финансиране, грантове и дарения от тютюневата индустрия, формулират удобни за нея препоръки и послания, въздействат при формирането на политиките за контрол на тютюна или просто лъскат имиджа ѝ.

Крайните получатели са институции и лица, които формират или прилагат политиките за ограничаване употребата на тютюневи продукти, сред които народни представители, министерствата на икономиката, финансите, Агенция “Митници” и др. Под влияние попадат и възрастни, млади хора, ученици, студенти, специалисти, учени и експерти, както и лекари и медицински специалисти, разясниха авторите на доклада.

“Свидетели сме на редица тревожни случаи, в които чрез посредници послания и тези на тютюневата индустрия стигат до управляващите и повлияват негативно на решения, които са в интерес на здравето на всички българи. Това е абсолютно недопустимо!”, коментира д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим и съавтор на доклада. Разследването на коалицията се базира на конкретни казуси, сред които: дебати и решения за отказ или минимално увеличаване на акцизите на нагреваемите тютюневи изделия; становища срещу идеята за създаване на Национален съвет за координиране прилагането на РККТ; и примери за подобряване имиджа на тютюневата индустрия чрез приети грантове, проекти, корпоративна социална отговорност.

Необходимо е единомислие и взаимодействие между институциите за прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, и конкретно на член 5.3 за предотвратяване намесата на тютюневите компании при формирането на политиките за контрол на тютюна, заяви д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики към коалицията и председател на сдружение “България без дим”, която е съавтор на доклада. Ликвидирането на рекламата на тютюневи изделия и ефективното ограничаване на спонсорството от страна на тютюневата индустрия ще помогнат да се прекрати разпространението на подвеждащите послания на индустрията, се казва в препоръките на доклада. “И не на последно място, необходими са здравно образование, ефективна профилактика и създаване на обществена култура, която не толерира употребата на тютюневи изделия”, коментира д-р Гавраилова.

В продължение на години българските институции, отговорни за прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, бяха ефективно парализирани за подобряване на контрола на тютюна в страната, в резултат на вмешателството на тютюневата индустрия, коментира Ема Грийн - старши програмен мениджър към Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания и ръководител на работата му в рамките на STOP. “Време е новото поколение лидери на България да прекъсне тази токсична зависимост от тютюна и да приведе страната си в съответствие с партньорските страни, които предприемат по-решителни стъпки за ограничаване на тютюневата епидемия.”

Рамковата конвенция за контрол на тютюна категорично изключва всякакво вмешателство от страна на тютюневата индустрия в разработването на политики за общественото здраве, заяви д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България. СЗО твърдо застава против опитите на индустрията да манипулира общественото мнение чрез посланията си и призовава за ефективно прилагане на предписанията на Рамковата конвенция за контрол на тютюна за всеобхватна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството от страна на индустрията и ограничаване на вмешателството ѝ.

Европейските и демократични ценности, които бранят достойнството и здравето на хората, са под военна атака в момента. В тази ситуация  е наложително обществото и институциите да се откажат от господството на стремежа към печалби, а по отношение на тютюневите пари РККТ дава и законово основание за това, подчерта Павел Антонов, PhD, съавтор на доклада от страна на фондация “БлуЛинк”.

В глобален план тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона човешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести, пряко или косвено предизвикани от употребата на нейни продукти, припомня още СЗО.

Сподели