Убежища за еко-активисти обсъдиха на среща по Орхуската Конвенция в Женева

На 8-9 октомври 2018 г. в Женева се състоя 8-та среща на Task Force към Орхуската конвенция по участие на обществеността, на която правният експерт на БлуЛинк Пламен Пеев представи становище по прилагане на екологичните оценки в Европейския съюз.

Становището е в резултат от изследване на приложението на Директивата за екологичните оценки на ЕС, и бе изготвено от мрежата Правосъдие и околна среда в 8 европейски страни, включително и в България. Основен акцент в становището бе върху правилата и практиката за вземане предвид на коментарите и бележките на обществеността в процедурите по екологични оценки (ЕО). Практиката в различните страни в Европейския съюз показва, че такова задължение за съобразяване с мнението на обществеността съществува на хартия, но то не винаги е ясно и стриктно, за да бъде прилагано от администрацията и съда.

В първата част на срещата участниците обсъдиха прoблемите, свързани с нарастващата вълна на репресии и бруталност срещу екологичните активисти. Беше подчертано, че е от критична важност да бъде изградена и поддържана сигурна и улесняваща среда, която да насърчава представителите на обществеността да упражняват своите права. В тази връзка, участниците бяха информирани за различни механизми, установени към Офиса на Върховния комисар по човешки права на ООН и към Програмата за околна среда на ООН, които са насочени към защита на защитници на човешките права по отношение на околната среда. По време на дискусията, беше предложено да се създаде механизъм към Орхуската конвенция за бърза реакция в такива случаи и Страните към Конвенцията да създадат „убежища за защитници на екологични права“.

Специална сесия бе посветена на проблемите с участието на обществеността в решенията във връзка с производство и пускане на пазара на химикали и продукти, дължащи се на сложността на тези решения и често сложния технически език на информацията, която ги съпровожда.

Повече информация за самата среща можете да намерите тук.

Можете да се запознаете с материалите от срещата тук.

Сподели