Умението да променяш

През 2003 г. в най-стария квартал Ямбол, сред стени, пропити от стиховете на поет, се настанява Читалище „Умение“. През годините няколко пъти сменя дома си, като отнася със себе си възрожденския дух, несломимия хъс за промяна и мисията си – да подпомага гражданското общество, да работи за общността си и да спечели обществено признание за доброволчеството.

И днес няма библиотека и просторни зали за събития, но не само тухлите изграждат едно читалище. „Вярваме, че читалищата са толкова големи, колкото са големи мечтите на техните членове“, казва Дияна Бончева. А огромната просветителска енергия на "Умение - 2003" не стои затворена между стените на тесните стаички, разлива се навън – близо до домовете на хората, които не могат да си позволят книги, спектакли и концерти.

Със собствено финансиране читалището поддържа 9 кръжока и клубни форми, които събират хора от различни възрасти, етническа и религиозна принадлежност, маргинализирани поради цвета на кожата им, липсата на доходи, образование или умения да общуват.

Всичко, което създава читалището, е за младите хора и се случва с техните идеи и помощ. Провежда семинари в училища, конкурси, информационни кампании и форуми по темите за опазването на околната среда и създава Младежка застъпническа екологична мрежа от доброволци. Помага на младежите да разпознават и да се предпазват от насилието в различните му проявления – домашното насилие, насилието, основано на пола, както и насилието в Интернет.

Екипът активно работи с млади хора, отпаднали от училище, и със застрашените от отпадане. В няколко образователни филма ще се разкаже и истинските истории на момичета, които твърде рано са станали майки и са прекъснали образованието си, за да помогне да се намали броят на детските бракове.

Дияна е горда, че „Умение - 2003“ съществува и уверено следва целите си, въпреки трудностите. В бъдеще читалището ще постави акцент върху популяризирането и утвърждаването на доброволчеството като ценност в гражданското общество, на социалното, гражданското и екологично образование, както и на социалното приобщаване и борбата с младежката безработица. И ще продължи да налага промяната – в общуването, в просвещението и в мисленето.

Снимки: Читалище "Умение - 2003"

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели