Управляващите променят закона за рибарството (!), за да улеснят замените на гори и строителите на ски писти

Шествие за Национален парк Пирин тръгва довечера в 18.00 ч., стълбите на бившия Партиен дом.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” с изненада откри, че управляващите планират да променят закона за рибарството (!), за да улеснят участниците в замените на гори при тройната коалиция и строителите на ски писти.

В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за рибарството, предложен от Десислава Танева и Стоян Гюзелев от ГЕРБ, се предлага, ако си закупил гори от държавата, да можеш да промениш предназначението им само с наличието на подробен устройствен план, а ако си ги закупил от частни лица или си ги наследил, ще ти трябва общ устройствен план. Подробният устройствен план е много по-лесен и евтин за набавяне от общ устройствен план и това директно улеснява фирмите, заменили гори с държавата, за да ги застроят.

Вторият реверанс в проектозакона за рибарството е към строителите на писти. Досега, за да ги постоят, се искаше да има приети областни планове за горите. Сега ще им се разрешава да ги застрояват, без да има приети такива планове.

Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че тройната коалиция често прокарваше ново законодателство в една област чрез преходните и заключителните разпоредби на закони от съвсем друга област. Очевидно това опитват да правят и някои от сегашните управляващи.

Междувременно, коалицията „За да остане природа в България” организира протестно шествие срещу унищожаването на Национален парк Пирин и политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско. То ще се проведе довечера от 18 ч. с начална точка стълбите на бившия Партиен дом, срещу Министерския съвет и Президентството, като ще премине покрай делегацията на Европейската комисия в София на ул. „Московска”, храм паметника „Александър Невски”, парламента и Софийския университет и ще завърши до сградата на БНТ.

Участниците ще носят чадъри, които символизират политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско и Национален парк Пирин, допуснати както от настоящото правителство, така и от предишните три.

Коалицията „За да остане природа в България” призовава премиера Бойко Борисов да спре всякакво строителство в защитените територии, да развали концесионния договор с „Юлен” АД, да влезе във владение на незаконно изграденото, както и да изиска обезщетение за незаконно използваните площи и да се рекултивират незаконно застроените територии в Национален парк Пирин, част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и от световното природно наследство на ЮНЕСКО.
                                                
Резюме на анализа за законността на ски зона Банско може да бъде изтеглено от:
http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Zakonna_li_e_ski-zona_Bansko.pdf

Сподели