Успешно приключи кампанията ”Национална седмица на делфините”на Сдружение”Черноморска мрежа на неправителствените организации”- Делфините и бъдещето на Черно море .

Официално приключи информационната кампания на Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори, която носи наименованието „Национална седмица на делфините 2013”.Тя бе финансирана от Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ и се осъществи в сътрудничество с учени, експерти, журналисти и неправителствени организации, музеи, образователни институции и бизнеси. Кампанията е насочена най-вече към учениците и подрастващите, но цели също така да ангажира вниманието на цялата общественост с проблемите на морските бозайници и Черно море. Тя постави въпроса за опазването на делфините и по-доброто познаване на поведението и особеностите им, като спомага за повишаване на екологичната култура на децата и формирането на природозащитно мислене у различните възрастови групи. Кампанията насочи вниманието на младежите към необходимостта от опазване на китоподобните бозайници. За целите на кампанията бяха изработени модели в естествени размери на трите вида делфини, както най-често обобщено се наричат китоподобните бозайници, в Черно море― обикновен делфин, афала и морска свиня (муткур). Автор на макетите е скулпторът Венцислав Марков. Кампанията се проведе под формата на пътуваща изложба с презентации, филми за делфините, записи на техните звуци и разпространение на информационни и образователни материали. Тя стартира на 17 октомври в училище „ Антим I”в Балчик,като бяха проведени открити уроци с деца от първи,пети и шести клас .На 18 октомври изложбата премина през Каварна в училище „Стефан Караджа” при участие и на ученици от ОУ”Йордан Йовков”.Там се проведе много продуктивна дискусия,в която се включиха активно и представители на сдружение „Еконорд” . В Бургас изложбата беше на 23 октомври в Природонаучния музей ,където през целия ден имаше посещения на ученици от различни възрасти-от трети до 12 клас.Имаше и посещения на граждани,както и на представители на РИОСВ-Бургас. На 24 октомври в регионалната библиотека „ Захари Княжевски” Стара Загора имаше както организирани посещения от училищата в близост,така и посещения на групи от родители с деца,научили за изложбата чрез местните медии..На 25 октомври пътуващата експозиция бе видяна в Пловдив от близо 150 деца от различни възрасти в регионална библиотека „Иван Вазов”. Кампанията завърши на 26 октомври в Националния природонаучен музей София.Освен посетители от различни възрасти, имаше и групи от Гърция,които също изявиха желание да научат нещо повече за делфините в Черно море.Имаше дори и посетители от Турция и Италия,проявили интерес към беседата и макетите,с което може да заявим,че Националната седмица на делфините прерасна в международна.След приключването на обиколката из страната макетите бяха доставени и изложени във Феста Делфинариум ЕООД Варна за международния ден на Черно море 31 октомври.Те ще останат като постоянна експозиция с цел бъдещи информационни и образователни дейности.На 30 октомври беше проведена пресконференция с журналисти от варненските медии,на която бяха представени макетите и проблемите с опазването,преброяването и защитата на китоподобните в Черно море. Като обобщение на кампанията може да отчетем ,че пътуващата изложба бе посетена от над 2000 души.Навсякъде многократно бе прожектиран филма „Тайнственият свят на делфините” на журналистика от БНТ Цветелина Атанасова,създаден специално за целите на кампанията Все още продължаваме да получаваме отзиви за голям интерес и молба да предоставим още от материалите с обучителен характер.Можем да считаме,че с кампанията успешно сме провокирали интерес,информираност и ангажираност към проблема с опазването на китоподобните в Черно море .Накрая искаме да благодарим  и на всички,които помагаха безвъзмездно и всеотдайно на кампанията. Заради хора като вас сме убедени,че всяка екологична кауза си заслужава усилията!

 Връзка с нас:  Черноморска мрежа на неправителствените организации  телeфон: 052/615856 e-mail: bsnn [at] bsnn [dot] org , web: www.bsnn.org

Сподели