В Ловеч се проведе втората дискусия за образование за устойчиво развитие

На 7 април в Младежкия център Ловеч към сдружение „Екомисия 21 век”се 

проведе регионална среща по проект „Платформа за популяризиране и качество на 

образованието за устойчиво развитие”. По време на срещата бе представена 

концепция за създаване на критерии и  знак за качество, който ще се присъжда на 

организации, работещи в областта на образованието за устойчиво развитие, с цел 

повишаване на качеството на работа в областта.

 

Популяризирането на знака за качество и системата за сертифициране ще се извърши 

чрез специална интернет платформа, която ще бъде разработена на национално ниво. 

Предвижда се тя да бъде достъпно динамично пространство за споделяне на опит, 

добри практики и информационни материали, както и за цялостно популяризиране на 

тематични образователни дейности.  В нея ще могат да се включат организации, които 

покриват съответните критерии, а потребителите ще могат да намират новини за 

всички обучения, събития, материали и актуална информация свързани с устойчивото 

развитие.

 

В срещата взеха участие представители на РИО Ловеч,  Регионална библиотека „Проф. 

Беню Цонев” – Ловеч,  училища от гр. Ловеч,  неправителствени организации от  

Ловеч, В. Търново, Габрово, Троян, с. Къкрина и др., а домакини бяха сдружение 

„Екомисия 21 век” и фондация „Екоцентрик” София, която е водеща организация по 

проекта.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво 

развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Сподели