В подкрепа на ефективен контрол на тютюнопушенето в Армения

БлуЛинк стана една от българските организации, които подписаха писмо в подкрепа на контрола на тютюнопушенето в Армения. Парламентът в Ереван току-що прие силен законопроект по проблема на първо четене и писмото има за цел да подкрепи приемането му. Законопроектът обхваща повечето ключови мерки и има силна подкрепа от арменското МЗ.
На 16 декември 2019 г. международната общност за контрол на тютюна  и обществено здраве подписа групово писмо в подкрепа на този законопроект. Това е особено важно, предвид неотдавнашното посещение в Ереван на водещия лобист на Филип Морис Дерек Ях, който се срещна с арменски депутати, за да лобира за изключване на нагреваемите тютюневи изделия от закона. От писмото се вижда, че мнозинството от НПО в САЩ и ЕС са наясно и наблюдават внимателно процесите в Армения.
Писмото, инициирано от Мат Майърс, президент на CTFK, беше адресирано до Арарат Мирзоян, председател на Националното събрание на Република Армения, и членовете на националния парламент. Долуподписаните международни организации поздравиха Народното събрание на Република Армения за преминаване през първото четене на законопроекта "За намаляване и предотвратяване на здравни заплахи, произтичащи от тютюневи изделия и заместители на тютюна", и призова за пълното му приемане, за да гарантира, възможно най-голяма защита от смъртоносното въздействие на употребата на тютюн и никотин ”в Армения.
Близо 30% от възрастните арменци пушат - това е всеки 4-ти човек на възраст 18-69 години. Всеки втори възрастен мъж (51.5%) пуши, докато жените и младежите пушат и vaping се увеличават. Без да предприеме силни и ефективни мерки за борба с употребата на тютюн, Армения ще продължи да намалява, докато тютюневата промишленост успешно предлага своя смъртоносен продукт на следващото поколение арменски граждани.
Подписалите писмото вярват, че приетият законопроект ще реши тези проблеми. "Законопроектът следва най-добрите международни практики, доказали, че защитават най-голям брой хора от тютюн и тютюневи заместители", написаха те. 
Мерките, както са разписани понастоящем в законопроекта, отговарят или надвишават повечето членове и насоки от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), която Армения ратифицира през 2004 г. и е задължена да приложи. Те включват създаване на 100% обществени места без тютюнев дим, забрана на всички форми на промоция и спонсорство на тютюн, забрана на ароматизанти на тютюна, и налагане на обикновена опаковка на тези продукти.
Авторите изразиха силна подкрепа за включването на законопроекта на всички тютюневи изделия и тютюневи заместващи продукти, включително нагрети тютюневи изделия и електронни цигари. „Независимо от твърденията на индустрията за тези продукти, те очевидно пристрастяват, не е доказано, че са безопасни и трябва да бъдат строго регламентирани, за да ги пазят от деца“, се посочва в писмото.
Международният опит показва категорично, че подобни закони за контрол на тютюна действат, популярни са и не вредят на икономиката, потвърдиха международните организации.  В цяла Европа, Евразия и навсякъде по света, страните постигат силни мерки като този законопроект до голям успех и популярност. Където се предприемат силни, всеобхватни мерки и се приложат добре, употребата на тютюн намалява, а въздействието върху здравето се подобрява, се казва в писмото.
Авторите посочиха, че тютюневата промишленост работи агресивно във всички страни, за да отслаби решимостта на правителствата да защитят здравето на своите граждани. Сред нейните тактики е отричането на степента на вредите за здравето, свързани с употребата на тютюн, разпространяването на дезинформация за тези мерки и заплашването на правителствата със сценарии за икономически загуби.
Писмото предупреждава арменските депутати да не бъдете измамени от тези тактики. „Единственият мотив на тютюневата индустрия е да увеличи потребителската си база за сметка на човешкия живот и всичките им претенции са опровергани във всяка следваща държава, която прилага строги закони за контрол на тютюнопушенето“, заявиха авторите.
Сред подписалите писмото бяха Европейското партньорство без тютюнев дим и Европейската мрежа за предотвратяване на тютюнопушенето. Други български подписи положиха Коалицията за живот без дим и сдружение “България без дим”. Международната обществена здравна общност наблюдава напредъка на Армения по тези нови защитни мерки с големи очаквания Националното събрание да предприеме действия в областта на общественото здраве и да бъде модел за подражание на други страни.
От 2010 г. БлуЛинк предоставя изследвания и комуникационни инструменти за подобряване на политиките за контрол на тютюна, участието на гражданите и медиите в приемането и прилагането им, и против вмешателството на тютюневата индустрия на национално и европейско ниво.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели