В седмицата на Дунав БлуЛинк представи работата си по DANUrB+ на конференция във Видин и Калафат

Регионална конференция на тема "Творческият Дунав. Свързаността - ключът към преодоляване на свиването" се проведе на 30 юни и 1 юли 2022 г. във Видин и Калафат. Тя е част от събитията в Секция 3 по проекта DANUrB+.

В рамките на събитието бяха представени различни разработки, свързани с културния потенциал на дунавските градове в България и Румъния, с фокус върху региона на Северозападна България, както и Банат и Олтения в Румъния. БлуЛинк участва с презентация в първия панел на конференцията, който обхващаше развитието на творческите индустрии в условията на негативна демографска и икономическа перспектива. Експертът във фондацията д-р Гавраил Гавраилов представи работата на екипа на БлуЛинк до момента в регион Улпия Ескус-Нове БГ, който обхваща общините Гулянци, Никопол, Белене и Свищов.

Особен акцент бе поставен върху Плана за действие, разработен върху 15 малки проекта, което включва и валоризацията на римското културно наследство чрез стимулиране на провеждането на фестивал за исторически възстановки на Улпия Ескус по подобие на „Орел на Дунава“ на Нове до Свищов. Също така в плановете на местните общности е популяризиране на влашкото наследство, което най-ярко се вижда в селата Милковица и Долни Вит в община Гулянци. Бяха дадени добри примери в работата на общините Белене и Никопол, където през юли предстоят два фестивала, свързани с кулинарните традиции на дунавската рибна кухня. На 2 юли е събитието в Белене, а на 16 юли в Никопол.

По време на конференцията бяха обсъдени и някои ключови за развитието на дунавския регион теми – как да се създадат повече физически и духовни връзки между двата бряга, как да се стимулират съвместни действия и как тези процеси да бъдат адаптирани към общата европейска политика за културна интеграция на регионите. Сред ключовите говорители на конференцията бяха проф. Георги Георгиев от Нов български университет и проф. Анджелика Стан от Академията „Йон Минку“ в Букурещ. Бяха представени и добри практики, като например дейността на кулинарен клуб от село Антимово „Забравените ястия на баба“, което има връзка с влашките етнографски традиции от Видинско. Приветствия към участниците отправиха представители на местните власти на Видин и Калафат.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели