В Смолян се проведе предпоследната среща за образование за устойчиво развитие

На 25 май 2015 г. в Смолян се проведе предпоследната среща по проектa „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, с домакин Народно читалище „Бъдеще сега 2006”. Представители на формалната образователна система, местната власт и нестопански организации от южна България заедно обсъдиха и съгласуваха критериите за образование за устойчиво развитие и планираната уебплатформа за популяризиране на устойчиви неформални образователни услуги. Коментиран бе и знакът за качество, който се предвижда да бъде връчван на обучителни организации, отговарящи на финалните критерии. Очаква се платформата да бъде онлайн от есента тази година и да бъде пространство за споделяне на опит и предлагане на качествени обучения и да е полезна и за обучители, и за обучаеми.


След градовете Враца, Ловеч, Варна и Пловдив, работното събиране в Смолян бе пето подред и допринесе за изчистване на концепцииите, създадени от седемте партньорски организации. Последната работна среща ще бъде в гр. София на 04.06.2015 г.


Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

www.ngogrants.bg

Сподели