ВАС спря строежа на ядрен реактор край София

 С решение № 186 от 08.01.2013 г. Върховният административен съд – тричленен състав, отмени Решение по ОВОС на Министъра на околната среда и водите за строителство на нов ядрен реактор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, в жилищния квартал “Младост”, на 7-ми километър в  гр. София, с ъобщи днес Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”. Според съобщението, съдът констатира, че министър Нона Караджова е допуснал груби и опасни нарушения на закона, като не е съобразил, че “В доклада по ОВОС е записано, че в процеса на експлоатация на изследователския реактор в резултат на генериране на йонизиращи лъчения може да се очакват въздействия върху основните компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, растителен и животински свят и върху хората... Предвид специфичните особености на предложението, възложителят е следвало да изиска информация от министерството на здравеопазването относно въздействието, което реализирането му би могло да окаже върху населението. Предоставените от министерството на здравеопазването становища не съдържат такава информация... Действащата към момента на приемане на оспорения административен акт Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм. 17.05.2011 г.), въвежда задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на населението, като създава и ред за определяне на хигиенно-защитни зони. Видно от данните по преписката, такава хигиенно-защитна зона не е била определена.”

Петър Пенчев - член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, заявява: – С този успех, като автор на жалбата, осъществих с победа личното си участие в референдума от 27.01.2013 г., като се надявам не само двумилионна София да си отдъхне, но и цяла България, защото от разяснителната работа покрай референдума относно нов ядрен реактор - било в Белене, било в Козлодуй, все по-голяма част от българите вече са наясно за факта, че безопасен ядрен реактор просто не съществува, заедно с винаги съпътстващите ядрения разпад опасни радиоактивни отпадъци, оставащи в България на поколенията за милиони години. Екозащитникът изразява своето голямо учудване, че в съдебната зала не бе подкрепен от нито една екологична, или каквато и да е друга неправителствена организация. За учудване е и фактът, че Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ е проявил безхаберие към това опасно съоръжение, което няма място в жилищни райони, заключава Пенчев. 

Правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, се надяват МОСВ и БАН да се откажат от обжалване на съдебния акт пред петчленен състав на ВАС.

Сподели