Възможности за печалба от опазването на природата обсъдиха представители на местни черноморски общности

Мерки и действия за подобряване на печалбите от опазването и устойчивото използване на екосистемните услуги по Черноморието обсъдиха представители на черноморски общини, държавни институции и неправителствени организации по време на консултативна конференция на 5 октомври 2016 г. в Областния информационен център в Бургас. Срещата е част от проект „Секторни политики, укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България (SPECIES)“ в рамките на програма на Министерство на околната среда и водите, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По време на консултативната конференция беше представена Стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми. „Целта на стратегията не е да наложи решения отгоре, а те органично да произлязат от местната власт, бизнеса и черноморските общности, така че да се стигне до наистина работещи решения“, коментира д-р Пламен Пеев, главен правен експерт, разработващ стратегическите документи в рамките на проект SPECIES.

Участващите представители на държавния и неправителствения сектор обсъдиха предложените конкретни мерки за прилагането на Стратегията и възможностите за реализирането им в отделните общини. „Проектът повдига една глобална тема, по която всички заинтересовани страни трябва да работят заедно“, заяви Руска Бояджиева, заместник-кмет на Бургас. На срещата присъстваха и представители на общините Добрич и Бяла, които също заявиха интерес към прилагането на мерки от Стратегията.

Като част от мерките беше представена и идеята за създаване на туристически бизнес паркове. Концепцията за тях включва доброволно плащане за екосистемните услуги от страна на туристическия бранш, както и налагането на собствена марка на всеки от парковете, която да работи за налагането му на пазара и привличането на туристи. „Туризмът е най-заинтересован от всички бизнеси да имаме запазени екосистеми“, заяви категорично Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

С широко одобрение беше посрещнат опитът на Албена като успешен бизнес модел за печалба чрез запазване на природата. Моделът е базиран на циркулярна икономика, която освен туризъм включва собствена селскостопанска продукция и производството на биогаз и биологична тор. Сред целите на Албена е достигането на „нулев отпадък“, заяви Славчо Гигов, изпълнителен директор на „Еко Агро“ (дъщерно дружество на „Албена“ АД). „Надяваме се добрият опит на Албена да бъде пренесен и на други места по Черноморието“, допълни Румен Драганов.

Участниците в конференцията бяха единодушни, че един от основните проблеми на черноморските общини е обезлюдяването на селата и липсата на перспективи за хората в тях. „Няма възстановяване на местообитанията на хората“, категоричен беше Славчо Гигов. Опазването на природата и привличането на хората чрез нея е възможност за спиране на тази тенденция, коментира с оптимизъм Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците.

Заключителната консултативна конференция се проведе в рамките на проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES), финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и изпълняван в рамките на Програмна област: Биоразнообразие и екосистеми, приоритет 03.03 за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Крайна цел на проекта е създаване на стратегия за устойчиво ползване на услугите, които крайбрежните екосистеми предоставят на бизнеса и местните общности.

 

Това съобщение е публикувано в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, финансиран  по Програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП и Операторът на програмата – Министерство на околната среда и водите, не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели