Възможностите за фототуризъм в България бяха представени на световното изложение British Birdfair

глухар

Възможностите за фотографиране на глухари и трипръсти кълвачи в България бяха рекламирани по време на проведения наскоро британски Птичи панаир (http://www.birdfair.org.uk/). British Birdfair е едно от най-големите световни изложения за туризъм, свързан с наблюдения и фотографиране на птици и дива природа. През 2015 година над 350 изложители участваха от цял свят. Няколко български тур оператора също представиха програмите и продуктите си за България. Сред тях бе и фотографиране и наблюдения на глухари и трипръсти кълвачи в България. И двата вида са изключително интересни за наблюдаване и фототуризъм.

България има всички предпоставки за развитието на подобен тип туризъм, тъй като е една от малкото страни в Европа със запазена популация на глухаря. Въпреки че, трипръстият кълвач е заплашен от изчезване в почти цяла Европа, около 100-ина двойки трипръсти кълвачи все още обитават Националните паркове Рила и Пирин и няколко вековни гори и резервата в Западните Родопи. Ето защо поради редкостта си и красивото си оперение те биха привлекли фотографи от цял свят, ако успеем да ги запазим. Глухарите и кълвачите живеят в съседство и с други защитени видове затова на потенциалните туристи могат да бъдат предлагани и съпътстващи наблюдения на мечки и диви кози, както и на други редки видове птици, като врабчова и пернатонога кукумявка, белогръб кълвач и скален орел.


Въпреки това у нас фото и орнитоложкия туризъм остава с все още недостатъчно използван потенциал. Развитието на екологичния туризъм и осигуряването на приходи на местните общности от запазената им природа е ключов механизъм за устойчива природозащита. Платежоспособните туристи, нуждаещи се от добре запазена природа, могат да допринесат много за опазването на биоразнообразието. Близък пример за това е Национален парк Керкини в Гърция, където хора от цял свят пристигат да гледат и снимат водоплаващи птици, а рибарите печелят повече от возенето на туристи с лодки, отколкото от риболова. Може би по тази причина там бракониерството е практически ликвидирано и посетителите могат да се доближат на няколко метра от множеството корморани, чапли и пеликани без птиците да се страхуват от тях.


Този успешен пример би могъл да се реализира и у нас. За целта е необходимо въвеждането на спешни мерки за защита на видове като глухаря и трипръстия кълвач за увеличаване на техните популации, както и организирането на подходяща инфраструктура за фотолюбителите като:
• места за наблюдения на видовете в националните и природни паркове
• интерпретативни пътеки в сътрудничество с тур оператори и предприемачи, занимаващи се с орнитологичен и еко- туризъм и др.


Българска Фондация Биоразнообразие работи за популяризирането на уникалната природа на България с надеждата, че рано или късно фотографите ще надделеят над бракониерите. И животните по нашите планини и влажни зони също ще престанат да се страхуват от хората!

Сподели