Води образователни градски турове за отговорно потребление

"КонсУмувай” е интерактивен образователен проект на фондация "Екоцентрик”, насочен към младежи в гимназиална възраст в градовете София, Пловдив, Бургас, Враца, Ловеч, Благоевград, Пазарджик и Мездра. Образователните турове по КонсУмувай представят теми от всекидневието на съвременния човек. С интерактивни подходи и игри, участниците в туровете биват провокирани да разсъждават за своето собствено, както и за глобалното потребление на стоки като шоколад, кафе, облекло, електронни джаджи и др. Информацията се представя от много ъгли и включва екологичните, социални и икономически аспекти и взаимовръзки на съвременното потребление в условията на глобализиран свят.

Ключова роля в проекта играят предварително обучени доброволци - мултипликатори, които водят образователните турове на открито в своя град. Обучените доброволци ще влязат в действие в съгласувани с тях дни по графика на проекта до 15 юли 2016 г. Участието дава възможност и за обмен с мултипликатори от Германия.

За да се присъединиш към отбора на мултипликаторите, е нужно да минеш еднодневно обучение в София. Предстоящото е на 21 юни, кандидатствай за него тук.

Сподели