Всички държави трябва да имат цел за климатична неутралност

На 16 май 2022 г. ще заседава европейската Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, която ще гласува изменение №393 в Регламента относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (ЕС) 2018/1999. То въвежда задължение за всяка държава-членка да определи до 30 юни 2023 г. дата за достигане на климатична неутралност. След това Европейската комисия ще оцени дали тези ангажименти за климатична неутралност, включени в националните дългосрочни стратегии, са в съответствие с общата цел на ЕС.

Блулинк се присъедини към кампанията на Европейските екологически организации, с обръщение към евродепутати да подкрепят изменение №393. Такова изменение ще:

  • гарантира, че ЕС и неговите държави-членки действително постигат климатична неутралност, както са се ангажирали да направят съгласно чл. 2 от Европейския закон за климата;
  • установи ангажимента на страните от ЕС към Европейската зелена сделка и покаже, че ЕС може да се справи заедно с кризите в областта на енергетиката, сигурността и климата;
  • осигури дългосрочна икономическа сигурност за инвеститорите във всички страни от ЕС, като се даде възможност на държавите-членки да планират и идентифицират най-ефективния начин за декарбонизация за тяхната икономика;
  • улесни сближаването на държавите-членки по отношение на действията и целите в областта на климата, като същевременно запазва националните прерогативи за определяне на собствените им темпове и начини;
  • предотврати разделяне на ЕС на Европа на две скорости, тъй като 13 държави-членки вече са приели или са на път да приемат целите за климатична неутралност на цялата национална икономика, докато останалите не са го направили все още.

 

Въвеждане на задължение за всяка държава-членка да определи дата за достигане на климатична неутралност ще стимулира развитието на въглеродно неутрална икономика в България и във всички други страни на ЕС.

Блулинк, заедно с още 12 европейски екологически организации изпрати писмо до евродепутати за подкрепа на изменение №393. Текстът на писмото можете да намерите тук.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели