Втори сигнал за конфликт на интереси срещу депутата Емил Димитров

Плакат срещу Емил Димитров на еко-протест

 
Гражданска инициатива „България без дим“  подаде сигнал до комисиите за конфликт на интереси към МС и НС, за установяване на конфликт на интереси при участието на депутата Емил Димитров в тютюневи фирми чрез прехвърлена собственост на майка му Това е станало по времето, когато като народен представител действаше за отменяне на забраната за тютюнопушене на обществени места през 2010, за предотвратяване на връщането й през 2012 г., и около други законопроекти, обслужващи интересите му като представител на тютюневата индустрия. Сигналът гласи:

От името на свободните граждани, обединени от 2010 г. в инициативата „България без дим“ и в качеството си на председател на eдноименното Сдружение, представям на вашето внимание настоящия сигнал за конфликт на интереси в областта на търговията и производството на тютюневи изделия срещу народния представител /НП/ Емил Делчев Димитров. НП Eмил Димитров е бивш  съдружник в една от най-мощните и влиятелни фирми за дистрибуция на тютюневи изделия  "Симеон 2" ООД, с идентификационни данни от Търговския регистър към Агенцията по вписвания: ЕИК 831115211, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Аксаков”, № 14, ет. 1. Според публикации в медиите, след избирането му за народен представител в Народното събрание, г-н Емил Димитров формално е прехвърлил собствеността върху притежаваните от него дялове в дружеството, на майка си, г-жа Елеонора Станкова Димитрова, с ЕГН 4105316538. Прехвърлянето е осъществено с Договор за прехвърляне собствеността на дружествен дял, с нотариална заверка на подписите, от 2009 г. Видно от същия, прехвърлянето е осъществено чрез дарение. Г-жа Димитрова в момента е и управител на дружеството. Предвид факта, че майката на депутата е свързано с него лице по силата на закона, настояваме Комисията да разследва фактите за да установи конфликт на интереси при действията на Емил Димитров като народен представител през периода февруари – юни 2010 г., когато под негово активно давление беше отменена забраната за тютюнопушене на обществени места в Закона за здравето, както и от януари до юни 2012 г., когато въпросната забрана бе възстановена по силата на закона.
Според първоначални изчисления на Гражданска инициатива „България без дим“ въз основа на паралел с резултатите от  проучване на Health Behaviour Research Unit от University College в Лондон, въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места в България би намалило броя на пушачите в България с над 100 хиляди. В качеството си на де факто собственик на фирма за дистрибуция на тютюневи изделия, Димитров би понесъл сериозни финансови загуби от забраната за тютюнопушене на обществени места, и в този смисъл чрез отлагането и отслабването й действа в защита на личния си и корпоративен икономически интерес. Съвсем наскоро Емил Димитров осъществи нова законодателна поправка, чрез която да се забрани търговията с т.нар. „цигарени гилзи” – свита хартия с филтър, която се пълни с рязан тютюн – според медиите отново в полза на определени производители, чиито основен дистрибутор е фирмата му „Симеон 2“.
Намираме, че поведението на НП Емил Димитров е несъвместимо със Закона за конфликт на интереси, според който лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес, както и да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции. По закон "лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес". Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Ето защо настояваме за извършване на проверка в рамките на вашите компетенции по закон и предприемане на съответните действия, както и налагане на необходимите санкции и обществено порицание на НП Емил Димитров, в случай на доказване на конфликт на интереси.
 

 

Сподели       

Коментари

снимка на Витоша
Витоша каза: Уффф направо ми писна от тез... само си чешат езиците... ама какво да се прави