Вятърът на промяната и важната стъпка от политики към действия-тематичен семинар за морските отпадъци на Черноморска мрежа на НПО и партньори в рамките на Европейския морски ден Бургас - 2018

Тематичен семинар за морските отпадъци на Черноморска мрежа на НПО и партньори в рамките на Европейския морски ден Бургас - 2018

На 31 май 2018 г. от 17 ч. Черноморска мрежа на НПО и партньори ще проведат в Бургаски свободен университет тематичен семинар „Решения за проблема с морските отпадъци – от политики към действия“в рамките на Европейския морски ден Бургас 2018 г. Тази интересна регионална проява е част от последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с морските отпадъци.  Посланието на участниците в срещата е ясно – време е за промяна, нашето Черно море се нуждае от помощ сега!
Символичното послание за  вятъра на промяната е закодирано и в наименованието на проекта МЕЛТЕМИна Черноморска мрежа на НПО – такасе нарича вятърът в края на лятото, който „обръща морето“ и носи със себе си нов сезон.  Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Експертният опит и контактите от този проект подпомагат осъществяването на семинара. МЕЛТЕМИ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и се занимава със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
Проектът, в съзвучие с последователните усилия на Черноморска мрежа на НПО, цели намаляване на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което може да стане само с прилагането на бързи и ефективни политики и мерки за намаляване и  предотвратяване на отпадъците при източника им.  Ясно е, че истинското предизвикателство е прилагането на такива политики и мерки на местно, национално, регионално или под-регионално ниво. Това предполага наличието на интегрирана правна рамка, включваща ефективни политики и революционни решения, свързани с намеса на политицитеи участие на много широк кръг от обществеността.
Семинарът ще ангажира експерти и учени, различни власти и други заинтересувани страни от страната и чужбина с обсъждане както на съществуващи политики, мерки и добри практики, така и с предложения за тяхното усъвършенстване и подобрение на прилагането им, за да бъде направена първата решителна крачка от политика към практика.
По проекта МЕЛТЕМИ ще бъде извършена базисна оценка на морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. В рамките на МЕЛТЕМИ са планирани и съвместни дейности с вземащите решения за разработване на предложения за национални и транснационални планове за действие за намаляване на морските отпадъци.   Важната крачка от политики към действие се допълва с екологично образование и развитие на морската грамотност и знания по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда с инициативи като „Синьо кафе“  и „Училище@МЕЛТЕМИ“  за  ангажиране на обществеността и младежи от средните училища.
Ето и посланието ни към всички, които обичат Черно море и разбират, че грижата за неговото екологично здраве е грижа за нашето здраве и бъдеще. Това е нашият дом, нашият бряг, нашето море!

 

Помогнете на Черно море сега!
Обещавам

1. Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе си всички свои отпадъци и поне още един, който не е оставен от мене.
2. Ще се опитам да съхранявам водата като
— поправя тоалетната си, ако тя тече непрекъснато
— затварям крана на водата, докато си мия зъбите
— стоя под душа с една минута по-малко
— не мия чиниите под постоянно течаща вода
3. Няма да изливам мазнини, бои или химикали в канала или в тоалетната. Ще се информирам от специалистите по екология в общината как най-безопасно могат да се изхвърлят тези опасни обекти.
4. Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите пространства около моята къща или блок. Ще се уговоря със съседите си за грижите и поддържането на растенията. Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на отпадъци и води преди постъпването им във водните обекти.
5. Ще си нося пазарска чанта, когато отивам на покупки на пазара или в супермаркета, и няма да приемам ненужни найлонови торбички. Ще се опитам да купувам някои стоки насипно и ще купувам продукти с по-малко опаковки.
6. Ще се информирам как се обработват и къде попадат моите отпадъци и отпадъчни води. Ако управлението им не е задоволително, ще пиша на кмета и ще разкажа за писмото си поне на още двама души.

Сподели