WWF и Junior Achievement организират тематични хакатони за въгледобивните райони

Темата за справедливия енергиен преход настъпва все по-уверено в класните стаи и все повече ученици от въгледобивните райони излизат с предложения за справяне с тежките екологични предизвикателства, които го съпътстват. Природозащитната организация WWF заедно със своите партньори от JA България провокираха десетки млади хора от Радомир, Перник, Кюстендил и Бобов дол да споделят своите мнения и да потърсят решения на наболели проблеми в родните им места в два тематични хакатона:

  • „Устойчиво енергийно развитие във въгледобивните райони“ и
  • „Природни решения за справедлив преход“

„С много желание и ентусиазъм 60 ученици се включиха в предизвикателството и, подпомагани от опитни фасилитатори и експерти, генерираха цял списък от свежи идеи, които могат да допринесат за развитието на районите, засегнати от въгледобивната промишленост. Разделени на 12 отбора, учениците търсеха устойчиви решения в сферата на индустрията, транспорта и строителството, а също и разсъждаваха по основополагащи казуси, като например как може природата да спомогне развитието на туризма или хранителната индустрия“, разказва Виктория Табакова, експерт „Младежка ангажираност и младежки политики“ във WWF.

Изобилието от новаторски идеи усложни максимално задачата на журито, което трябваше да отличи победителите в двата хакатона. Основните критерии за оценка бяха свързани с тяхната иновативност, устойчивост и пазарен потенциал. След сериозна дискусия все пак членовете на журито присъдиха първото място в хакатон „Природни решения за справедлив преход“ на отбор „Маргаритки“. Той предложи любопитна идея за екосъобразен хотел, който информира хората по екологични теми и ги стимулира да мислят за природата. Второто място отиде за „Гъбките“ и тяхната тематична идея за производство на гъби в изоставена подземна мина в района на Перник.

Не по-малко оспорвана бе надпреварата и в другия хакатон, посветен на „Устойчивото енергийно развитие във въгледобивните райони“. Победител в него заслужено стана отбор „Energy storm“ с дръзка концепция за изграждане на ФЕЦ с ПАВЕЦ батерия върху затворената мина „Бистрица“ с цел получаване на електроенергия за захранване на къщи за гости в две села до Кюстендил. След тях се нареди отбор „Fair and share“, който предложи вариант за производство на еко-бетон с отпадъци от въглищната промишленост и други суровини за преизползване.

Наградите

Всеки отбор, успял да завоюва първото място на тези хакатони, ще получи правото да участва на международната конференция, която ще се състои през 2025-а година в България. На форума младите победители ще се срещнат със свои връстници от въгледобивните райони на Северна Македония, Сърбия и Черна гора и ще имат възможност да обменят идеи, и да изградят стабилна младежка мрежа за справяне с предизвикателствата на справедливия преход на Балканите.

Всички победители, отличени от журито, ще вземат участие в специални симулации на Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC). За целта учениците ще влязат в различни роли – на бизнесите, на синдикатите, на институциите, на местните общности и т.н. – и, разсъждавайки, ще търсят изгодно решение за бранша, който представляват.

Част от наградата е и участието в кръгла маса с представители на местните институции, стартъп средите, синдикатите, местния бизнес, НПО и др. Учениците ще представят гледната точка на младите хора от засегнатите региони, както и предложенията, които са измислили по време на хакатоните. Техните идеи и препоръки ще бъдат изпратени официално до органите, които вземат решения на местно и национално ниво.

Повече за инициативата може да прочетете тук.

Сподели