За промени в политиките и законодателството, свързани с насилието в името на честта, призоваха експерти

Петиция за промени в политиките и законодателството, свързани с насилието в името на честта, представиха експерти на онлайн конференция на тема „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“, организирана от Центъра за развитие за устойчиви общности на 18 февруари 2021 г. Участие в конференцията взеха експерти от България, Румъния, Норвегия, Великобритания, Италия и Германия, сред които и Велина Барова, заместник-редактор на БлуЛинк.

"Злоупотребите и насилието „в името на честта" като всеки вид насилие представляват нарушение на правата на човека. Това са вредни традиционни практики, които имат отрицателно въздействие върху живота и здравето на представителите на определени групи от населението, и които нарушават международните стандарти за правата на човека. Преодоляването и санкционирането на такива практики е важно, защото никой не може да бъде лишен от човешките му права и достойнство заради традициите и културата на една общност", се казва в текста на петиция, представена по време на събитието. В нея са включени препоръки както за законодателни промени, така и за промени в политиките в България в тази област. 

Детските бракове се очертават като основна проява на злоупотребите в името на честта в Европа, стана ясно на конференцията. Те са характерни не само за затворени малцинствени групи, но и за мигрантите, пристигащи в Европа от страни като Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан. Културните различия се оказват предизвикателство за институциите и неправителствените организации, които работят по темата. Основен проблем при злоупотребите в името на честта е това, че традицията надделява над закона и дори над здравните и икономически рискове за малолетните, съгласиха се по-голямата част от тях.

Важно е експертите да обяснят и чрез медиите какво представляват злоупотребите, насилието и престъпленията в името на честта и защо те са проблем не само за отделни общности, а за цялото общество, подчерта Велина Барова, заместник-редактор на БлуЛинк и координатор на проекти в областта на правата на жените и правата на човека. Тя коментира темата от журналистическа гледна точка, на базата на работата си по текста “Под сянката на честта”, публикуван през декември 2020 г. в електронното издание за журналистика в обществен интерес “Евромегдан”. Сред предизвикателствата в отразяването на тази деликатна тема е да се представят реалните измерения на проблема сред някои общности, но без предразсъдъци и без това да доведе до омраза и стигматизация”, допълва Барова.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели