За прозрачно разходване на публични средства в област Благоевград

За подобряване на прозрачността и гражданския надзор при разходване на публични средства в общините от област Благоевград работи БлуЛинк през изминалата година и половина. Активните действия за разширяване на възможностите за контрол от страна на граждански активисти и представители на бизнеса бяха извършени от БлуЛинк в партньорство с Асоциация за свободни медии - Благоевград в рамките на проект с подкрепата на Фондация Америка за България.

Резултати от проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“ бяха представени на  28 юни 2022 г. в сградата на Община Благоевград в рамките на публична дискусия, организирана от БлуЛинк. Участие в събитието взеха представители на общини от област Благоевград, местни граждански организации и активисти, медии и представители на бизнеси.

Граждански сигнали при нередности

На събитието бяха представени резултати от работата на “Общи пари” - платформа за сигнали от гражданите и бизнеса, с цел подобрена прозрачност, ефективност и контрол при управлението на публични средства. Платформата позволява на представители на бизнеса, активни граждани и граждански групи в защитена среда да изпращат сигнали за нередности при разходване на публични средства от общините в област Благоевград, областната администрация, или други институции и организации, опериращи с обществени средства в областта. Експертният екип, който поддържа платформата разглежда, анализира и насочва подадените сигнали към съответните органи за контрол и към местни медии, където избрани сигнали са разследвани задълбочено от опитен разследващ екип.

Платформата беше представена за първи път на 9 септември 2021 г. В рамките на практическа работилница представители на бизнеса и гражданското общество имаха възможност да се запознаят с платформата и да я изпробват. Обучителното събитие имаше за цел да положи основите на неформална мрежа от местни активисти, представители на бизнеса и журналисти, която ще разполага с необходимите познания и достъп до източници на информация за осъществяване на мониторинг при разходването на публични средства в областта.

За периода, в който функционира, през платформата са получени 4 действителни сигнала, за случаи от общините Благоевград и Банско. Сигналите са свързани с: договор за проект, който подателят на сигнала определя като неправомерно сключен; нерегламентиран добив на минерална вода; нарушения по договор за наем на общинска собственост; и намерение за разходване на публични средства по начин, който гражданите определят като рисков. След обработката им, част от сигналите бяха пренасочени към местни журналисти, а по тях бяха изготвени и публикувани журналистически текстове.

Контрол от четвъртата власт

В рамките на проекта бяха реализирани 10 журналистически статии, свързани със случаи на разходване на публични средства в област Благоевград. Журналистическите материали бяха изготвени от местни журналисти и студентки по журналистика и публикувани в електронното издание за журналистика в обществен интерес “Евромегдан”. Материалите отразяват случаи като концентриране на голям брой обществени поръчки в едни и същи фирми в различни общини, изпълнение на обществени поръчки от общински дружества и др.

Част от авторите на публикуваните материали взеха участие в журналистическа работилница на тема “Общи пари: журналистическо отразяване на злоупотреби с публични средства в област Благоевград”. Работилницата, организирана от БлуЛинк в в сътрудничество с Асоциация за свободни медии и Антикорупционен фонд, се проведе между 3 и 5 май 2022 г. в Сандански. Събитието имаше за цел да за цел да даде на участниците експертна информация, която да им послужи при бъдещо отразяване на случаи на злоупотреби при разходване на публични средства.

“По икономически или други причини гражданите все още се притесняват да дават информация за нередности, дори и да се случват от години. Така че се радвам, че чрез проекта привлякохме общественото внимание към тези теми, включително и на млади журналисти, които ще продължат да сътрудничат с нас”, коментира на заключителната дискусия Наталия Димитрова, съучредител и член на УС на БлуЛинк.

В рамките на проекта бяха публикувани и 10 задълбочени разследвания на нередности при разходването на публични средства в областта. Разследванията бяха реализирани от партньорската организация “Асоциация за свободни медии” и публикувани на сайта “Blagoevgrad News”. Част от разследванията са реализирани на базата на мащабен анализ на обществените поръчки във всички 14 общини от областта за период от една година.

“Една от огромните трудности, които срещат журналистите, е информационното затъмнение на места”, сподели Мариета Димитрова от Асоциацията за свободни медии (на снимката). “Целта на нашия проект беше да се създаде едно активно гражданско общество, което да работи съвместно с институциите. За съжаление все още има много фактори, които пречат за това, но ние ще продължим да работим в тази посока”, допълни още Димитрова.

Анализ на възможностите за граждански контрол

На 9 септември 2021 г. на кръгла маса в Община Благоевград беше представен експертен доклад за правната рамка и съществуващите практики на разходване на публичните средства и гражданско участие в общините от Благоевградска област. Анализът, изготвен от правния експерт Пламен Пеев (на снимката долу), проследява правните изисквания и съществуващите практики за гражданско участие на национално и общинско ниво и  формулира практически препоръки за подобряването им.

Докладът разглежда основните закони, които регламентират разходването на публични средства, както и редица стратегически и законодателни актове на европейско и национално ниво, които уреждат включването на гражданите в местното самоуправление и вземането на решения. Анализът обхваща и общинската уредба на общините в област Благоевград като правилници и наредби.

Текстът на доклада и изведените практически препоръки към общините за подобряване на съществуващите практики и политики по изразходване на публични средства и участието на заинтересованите страни в този процес, бяха предствени и в рамките на заключителната дискусия, както и в кореспонденция с общините от областта.

Гражданите рядко участват активно, когато се обсъжда приемането на общинския бюджет - общите пари на всички, коментира председателят на Общински съвет - Благоевград Радослав Тасков (вляво на снимката) в рамките на заключителната дискусия. По думите му обаче тази тенденция се обръща и гражданите все по-активно участват в такива форуми. “За всички е полезно, когато има възможност хората да бъдат чути преди вземането на дадено решение”, заключи Тасков.

И от страна на местната власт, и от страна на гражданското общество има добронамереност, желание за диалог и съгласие, че е важно гражданите да участват в това как се управляват техните общи пари, обобщи резултатите от дискусията Велина Барова, заместник-редактор на БлуЛинк и ръководител на проекта. Необходими са обаче допълнителни стъпки за повишаване на капацитета на гражданите, както препоръчва и експертният анализ. Това вероятно ще намали и големия брой недействителни сигнали и заявления, които не попадат в правомощията на общините, за които споделиха представители на местната власт.

Платформата “Общи пари” продължава да работи и след края на проекта, с готовност за получаване на сигнали за нередности и подкрепа от различните заинтересовани страни. След пилотното изпълнение на дейностите в област Благоевград, БлуЛинк ще търси възможности и подкрепа за реализирането им и на други места.

-
Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“.Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.


Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Сподели