За задължителна надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека

БлуЛинк подкрепи становище на група международни организации, работещи в областта на контрола на тютюна, в обществена консултация на Европейската комисия по задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека.

Задължителната надлежна проверка за компаниите е абсолютно необходима за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН, се казва в становището на Белгийския съюз за общество без тютюнев дим и група международни организации, сред които Smoke Free Partnership и ASH. Тютюнът пречи на устойчивостта на всички етапи по веригата от производство до потребление, се казва в документа. Екологичният отпечатък на тютюневата индустрия е сравним с този на цели държави, а случаите на погазване на човешките права включват тежки форми на детски труд в отглеждането на тютюн.

Задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека трябва да включва прозрачни доклади по стандартизирани критерии, както и задължение за създаване и изпълнение на планове за действие, постоянни структури за мониторинг, изпълнение и санкции, настояват организациите.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели