Запълване на празнините в тютюневото облагане в България

Нивата на акцизите на тютюневи изделия в България са сред най-ниските сред европейските страни, но формират около 10% от държавните приходи. Същевременно нивата на пушене, особено сред учениците и младите хора у нас, са сред най-високите в ЕС. Липсата на политическа воля за осезаемо увеличение на акцизите в интерес на общественото здраве наложи включването на България в програма “Тютюнево облагане” за Югоизточна Европа. Програмата се изпълнява от Института за икономически науки в Сърбия, с финансиране от Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ (UIC) в партньорство с инициативата за намаляване на употребата на тютюн на Bloomberg Philanthropies.

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим”, БлуЛинк и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в тази област в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член, като част от програмата “Тютюнево облагане”.

Експертният екип ще изготви анализ на институционалната и правната рамка, политиките и заинтересованите страни в областта на тютюневото облагане. Ще бъде извършена оценка на цената и ползите за държавните бюджети от акцизите на тютюневи изделия. Резултати от изследването ще бъдат представени на кръгла маса с представители на държавни институции и заинтересованите страни. Основните изводи ще бъдат обсъдени и с журналисти в рамките на журналистическа работилница. Дейностите по проекта ще продължат до декември 2022 г.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели